دوره آنلاین مدیریت چابک جامع

دوره مدیریت چابک جامع
مدرس دوره

مدرس دوره:
دکتر محمد احمدزاده

 

 

هزینه دوره های آکادمی احمدزاده

هزینه دوره:
3,500,000 تومان
هزینه ثبت نام تا 31فروردین:
2,950,000 تومان

مدت دوره

مدت دوره:
24 ساعت

زمان بندی

شروع دوره:
10 الی 26 اردیبهشت ۱۴۰2
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17:30 الی 21:30

مشاوره آکادمی احمدزاده
مدیریت چابک

معرفی دوره مدیریت چابک

رویکرد آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه ، به دلیل تعداد زیاد پروژه های شکست خورده، زیر سوال رفته است و جهانی شدن بازار و پیچیدگی های رو به رشد سازمان های پروژه محور، نیاز به تغییرات مستمر و توانمندسازی تیم مدیریت پروژه با رویکردهای جدید مدیریت پروژه مانند مدیریت چابک را الزامی کرده است.

چرا؟

روش های آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه (TPM: Traditional Project Management) در دنیای مهندسی و ساختمان تعریف شد و بعداً بالغ شد، جایی که تیم پروژه، از مشتری یا کارفرما، توضیحات دقیقی درمورد آنچه می خواست، چه زمانی آن را می خواست و به چه میزان آن را می خواست، دریافت می نمود.

TPM به شدت بر مدیریت و کنترل متکی بوده و هست و پروژه ها در این رویکرد، از یک طرح دقیق پیروی می کنند که از قبل برنامه ریزی شده است. همچنین هدف (یعنی تحویل دادنی های پروژه) در ابتدا به وضوح مشخص شده است و علاوه بر آن، وظایف لازم برای اجرای پروژه با استفاده از تکنیک هایی مانند ساختار شکست کار (WBS) تعیین و فعالیت های پروژه با استفاده از روش هایی مانند مسیرهای بحرانی (CPM) و نمودارهای گانت چارت، سازماندهی می شود.

این روش مدیریتی ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱، هفده نفر از متخصصان مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری “مانیفست توسعه نرم افزار چابک” را منتشر کردند و اتحادیه غیر انتفاعی Agile Alliance را تأسیس کردند تا توسعه نرم افزار بر اساس ارزش های ۴ گانه این مانیفست را ترویج نمایند. این مانیفست این بود:

 • افراد و تعاملات، اولویت دارد بر (مهم تر است از) فرایندها و ابزارها
 • نرم افزار کارا (هر خروجی کارا) اولویت دارد بر (مهم تر است از) مستندسازی جامع
 • تعامل با مشتری اولویت دارد بر (مهم تر است از) قرارداد کار
 • پاسخگوئی به تغییرات اولویت دارد بر (مهم تر است از) پیروی از یک طرح (از پیش تعریف شده)

 این گونه بود که ابتدا، دنیای مدیریت پروژه های نرم افزاری و سپس مدیریت پروژه در سایر حوزه ها با مدیریت چابک دگرگون شد.

روشی که کار تیمی را بر کار گروهی ترجیح می دهد. تغییرات را در طول چرخه حیات پروژه با استقبال باز می پذیرد و حتی  پذیرفته است تا در برابر برنامه ریزی دقیق مقاومت هم نماید!

بکارگیری روش مدیریت پروژه چابک، امروزه در مدیریت انواع پروژه های نرم افزاری و غیر نرم افزاری، شتاب زیادی گرفته و روز به روز نیز، محبوب تر می شود.

دوره و کارگاه کاربردی مدیریت چابک که سیلابس آن براساس آخرین تغییرات دنیای چابک در سال 2023 به روز شده است، دوره ای متفاوت است که در مدت 24 ساعت، به همراه انتقال تجربیات ۲۴ ساله دکتر محمد احمدزاده در حوزه مدیریت چابک در اختیار علاقمندان این حوزه قرار می گیرد.

 

ویژگی های دوره

 • انتقال تجربیات ۲۴ ساله دکتر محمد احمدزاده در حوزه مدیریت چابک
 • سیلابس به روز شده 2023
 • آموزش اسکرام و سایر رویکردهای مهم چابک
 • آشنائی با آخرین درس آموخته های پیاده سازی روش چابک در مدیریت پروژه ها و عملیات سازمان
 • درک جامع و عمیق حوزه های مدیریت چابک 
 • درک عملیاتی نقش ها و مسئولیت های چابک در عمل
 • درک عملیاتی انواع جلسات چابک
 • درک عملیاتی انواع خروجی ها و آرتیفکت های چابک
 • تجربه آموزشی ۲۴ ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی ۲۴ ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک

 

اهداف دوره

 • آشنایی با ارکان کلیدی مدیریت پروژه چابک
 • آشنایی با مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه چابک
 • شناخت ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه چابک
 • شناخت زیرساخت های پیاده سازی چابک در مدیریت پروژه
 • پیاده سازی چابک در سازمان شما و از همان نقطه ای که اکنون حضور دارید.

 

سیلابس دوره

مقدمه

 • ترمینولوژی چابک
 • مدیریت چابک در کسب و کار

نقش چابکی در مدیریت کسب و کار های امروزی

 • دنیای VUCA و نحوه مواجه با دنیای VUCA
 • هرم مدیریت کسب و کارهای امروزی و جایگاه چابک در این هرم
 • ماتریس استیسی و تحلیل آن
 • ارتباط ماتریس استیسی و دنیای VUCA

مدیریت پروژه با رویکردهای آبشاری، تکرارپذیر، افزایشی، چابک، هیبریدی

 • مروری بر پروژه و مدیریت پروژه
 • بررسی رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid
 • بررسی انواع روش های توسعه محصول (آبشاری، تکرارپذیر، افزایشی، چابک، هیبریدی)
 • مقایسه روش های تکرارپذیر/ Iterative و افزایشی/ Incremental در چابک
 • بررسی چارچوب های چابک (Light Weight Vs Fuller Approach)
 • بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت پروژه به روش چابک و سنتی
 • فلسفه DevOps و ارتباط آن با چابک
 • سفر چابکی در شرکتهای داخلی و خارجی

آخرین ترندهای چابک

 • رویکردهای محبوب چابک کدامند؟
 • دلایل انتخاب مدیریت چابک
 • منافع چابکی
 • تکنیک های کلیدی چابک
 • ابزارها و نرم افزارهای چابک
 • نتایج فاجعه بار عدم بکارگیری درست چابک
 • آینده چابک

گواهینامه های چابک و  برنامه موسسه PMI برای مدیریت چابک

 • مرور گواهینامه های قبلی و جدید چابک (ACP, PSM, DASM,…)
 • تغییرات آزمون PMP و تاثیر چابک در این آزمون
 • مراحل اخذ مدارک بین المللی
 • کدام آزمون بین المللی: PMP یا ACP؟
 • الزامات اخذ مدارک بین المللی از داخل ایران

مفاهیم کلیدی و پایه ای چابک 

 • Being Agile در مقابل Doing Agile
 • شناخت مانیفست های ۴ گانه چابک (Agile Manifestos)
 • شناخت اصول ۱۲ گانه چابک
 • بررسی نقش های کلیدی چابک
 • نقش مدیر محصول چابک (Agile Product Manager)
 • نقش مالک محصول (Agile Product Owner)
 • مدیر محصول در مقایسه با مالک محصول
 • مالک محصول در مقایسه با تیم توسعه
 • چشم انداز، استراتژی و تاکتیک در اجایل
 • اشتراتژی محصول
 • برنامه ریزی انتشارات (Release Planning) و ارتباط آن با MVP
 • نقشه راه چابک (Agile Roadmap)
 • چشم اندازه محصول چابک(Agile Product Vision)
 • نقشه راه محصول (Product Roadmap)، (انواع و نحوه بازنگری)
 • بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی چابک
 • ارتباط انواع رویکرد های چابک (Scrum, XP, APM, DSDM, Scrumban, Lean, Kanban , …,)

بررسی عمیق چارچوب اسکرام (پر کاربردترین و مهم ترین روش چابک)

 • تعریف اسکرام
 • شرایط انتخاب اسکرام
 • فرایند ساده اسکرام
 • فرایند جامع اسکرام
 • زیرساخت اصلی اسکرام (خدا زکریای رازی را بیامرزد؟!)
 • پایه های ۳ گانه در اسکرام
 • ارزش های ۵ گانه در اسکرام
 • نقش ها و ذینفعان کلیدی در اسکرام
 • مشخصات و وظایف مالک محصول
 • مشخصات و وظایف اسکرام مستر (مربی اسکرام)
 • مشخصات و وظایف تیم توسعه اسکرام
 • جلسات اسکرام (Dailey، Planning، Demo، Retro)
 • مشخصات جلسات برنامه ریزی در اسکرام (Planning Meeting)
 • مشخصات جلسات روزانه اسکرام (Daily Scrum)
 • مشخصات جلسات مرور اسکرام (Review Meeting)
 • مشخصات جلسات بازنگری و مرور اسکرام (Retrospective Meeting)
 • بک لاگ محصول (Product Backlog)
 • داستان کاربر (User Story)
 • تفاوت DoD و DoR

تغییرات اسکرام ۲۰۲۰

 • اسکرام چه بود و چه شد؟
 • اصلاح نقش ها و پاسخگوئی در اسکرام ۲۰۲۰
 • تیم جدید اسکرام
 • اجرای اسکرام ۲۰۲۰ در سایر پروژه های غیر نرم افزاری
 • مفهوم تیم خود مدیریتی در اسکرام ۲۰۲۰
 • جلسات روزانه در اسکرام ۲۰۲۰
 • تعهدات جدید در اسکرام ۲۰۲۰
 • فشرده سازی ها در اسکرام ۲۰۲۰
 • تغییرات جلسات برنامه ریزی در اسکرام ۲۰۲۰

بررسی سایر رویکردهای چابک

 • بررسی رویکرد DA: Disciplined Agile
 • بررسی ابزار و روش کانبان
 • بررسی رویکرد اسکرام در اسکرام
 • بررسی رویکرد اسکرام در اسکرام در اسکرام
 • بررسی روش XP: Extreme Programming
 • بررسی روش FDD: Feature Driven Development
 • بررسی خانواده چابک کریستال
 • بررسی رویکرد Scrumban
 • بررسی روش DSDM: Dynamic System Development Method
 • بررسی رویکرد کلی ناب Lean
 • بررسی رویکرد ناب در توسعه نرم افزار (Lean Software Development)

تحویل خروجی ارزش محور در چابک

 • ارزیابی ارزش در چابک
 • برنامه ریزی ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
 • تائید ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک

مشارکت ذینفعان در چابک

 • دسته بندی انواع ذینعان چابک
 • مربی چابک
 • PMO چابک
 • هم راستا کردن درک ذینفعان در چابک
 • تهیه پرسونای چابک
 • تهیه وایرفریم چابک
 • تهیه ماک آپ چابک
 • مدل سازی در چابک
 • Design the Box در چابک
 • ارتباط اپیک (Epic) تم ها (Themes) و داستان کاربر (User Story) در چابک
 • ارتباطات ذینفعان چابک
 • رادیاتور اطلاعات چابک
 • یخچال اطلاعات چابک
 • Agile Velocity
 • بکارگیری مهارت های نرم در چابک
 • مذاکره چابک
 • گوش کردن فعال در چابک (۳ سطح)
 • تسهیلگری چابک
 • حل تعارضات در چابک
 • مدیریت تیم های هم مکان -دورکار و توزیع شده در چابک
 • تصمیم گیری به روش چابک (FO5)
 • رهبری چابک
 • رهبری در مقابل مدیریت چابک
 • رهبری پیش خدمتانه چابک

شتاب دهی به عملکرد تیم چابک

 • درک عملکرد کار تیمی چابک
 • مقایسه تیم و گروه
 • اصول تیم سازی چابک
 • ساختارهای سازمانی چابک
 • مشخصات تیم خودسازمانده چابک
 • مشخصات تیم چندعملکردی چابک
 • دورکاری چابک
 • تیم های با تخصص عمومی
 • Shu، Ha، Ri در چابک
 • نردبان تاکمن و مراحل ۵ گانه تشکیل تیم چابک
 • مراحل تشکیل و توسعه تیم چابک
 • تمارین و کار تیمی چابک
 • انواع جلسات چابک
 • مکان تیم چابک (غار-محل عمومی)
 • بازی های چابک
 • KPIهای تیم چابک
 • تفکرات اشتباه افراد در تعامل با تیم چابک

برنامه ریزی تطبیقی چابک

 • مفاهیم ۹ گانه برنامه ریزی تطبیقی چابک
 • تایم باکسینگ چابک
 • برنامه ریزی و تخمین Upfront چابک
 • آنالیز هزینه منفعت در چابک
 • روش های شکستن کار در چابک
 • روش های اولویت بندی در چابک
 • نمودارهای مختلف چابک

تشخیص و حل مسائل و مشکلات به روش چابک

 • شناخت مشکلات در چابک
 • هزینه تغییر در چابک
 • روشهای کاهش هزینه تغییر در چابک
 • ارزش گذاری در چابک
 • یکپارچگی پیوسته چابک
 • جمع آوری داده های مساله در چابک
 • بررسی و تحلیل داده های مساله در چابک
 • تصمیم گیری در چابک

بهبود مستمر (افراد، فرایندها و محصول) در چابک

 • نقاط درد در چابک
 • بهبود مستمر چابک
 • ۵ مرحله بازنگری و مرور چابک
  1. Set the Stage
  2. Gather Data
  3. Generate Insight
  4. Decide What to Do
  5. Closing
 • مدیریت دانش چابک
 • ارزیابی فردی چابک

 

تمایزات دوره

 • بهره مندی از تجربه ۲۴ ساله مدرس، دکتر محمد احمدزاده که در هیچ کتابی نوشته نشده است.
 • استفاده از تجربیات دکتر محمد احمدزاده، به عنوان اولین ایرانی دارنده مدرک بین المللی متخصص چابک (ACP)
 • آموزش کاربردی ارزش ها و اصول ۱۲گانه مدیریت پروژه چابک
 • تسهیل گری در استخدام
 • استفاده از آخرین مراجع و منابع حوزه مدیریت چابک (از سال ۲۰۲۰ به بعد).
 • افزایش مهارت و توانمندی بمنظور حل مسائل در دنیای واقعی

 

جایگاه آینده

 • مدیر پروژه چابک (Agile Project Manager)
 • اسکرام مستر (Scrum Master)
 • رهبر چابک (Agile Leader)
 • مربی چابک (Agile Coach)
 • مالک محصول (Product Owner)
 • مدیر محصول (Product Manager)

 

مخاطبین دوره

 • مدیران پروژه
 • مدیر/کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دستیار مدیر پروژه (Project Assistant)
 • هماهنگ کننده پروژه (Project Coordinator)
 • مدیران عامل و مدیران استارتاپ ها
 • مدیران و کارشناسان واحد PMO و برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مدیران، سرپرستان و کارشناسان سیستم‌ها و روش‌ها
 • مدیران و مهندسان واحد IT
 • مدیران، کارشناسان، تحلیلگران و توسعه دهندگان نرم افزار
 • معماران نرم ‎افزار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، تحلیل‌گران سیستم
 • معماران نرم ‎افزار و توسعه دهندگان اپلیکیشن ها
 • مدیران و مهندسین مخابرات
 • مدیران و کارشناسان واحدهای عملیاتی (تعمیرات و نگهداری و …)
 • مدیران و کارشناسان ارشد دیسیپلین های مختلف

 

پیش نیاز دوره

 • زبان انگلیسی متوسط
 • شرکت در دوره های مدیریتی، بخصوص مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK، مزیت محسوب می شود، اما پیش نیاز این دوره نیست.

دوره مدیریت چابک پیش نیاز دوره هایی مانند کارگاه مدیریت چابک، آمادگی آزمون های PMP و ACP نیز می باشد.

 

دستاوردهای شما پس از دوره مدیریت چابک

 • مدیریت حرفه ای پروژه های کسب و کار
 • عارضه یابی مدیریت پروژه های موجود
 • شناخت و حل مشکلات مدیریت پروژه ها
 • شناسائی و استفاده از فرصت های جدید در مدیریت پروژه
 • افزایش درآمدزائی از پروژه ها
 • کاهش هزینه های پروژه
 • اجرای چابک تغییرات پروژه
 • بهینه سازی مدیریت پروژه
 • هوشمندسازی مدیریت پروژه
 • چابکی مدیریت پروژه

سوالات متداول

زمانبندی دسترسی به ویدیوهای دوره، به چه صورت است؟

دوره بصورت الکترونیکی و به مدت 5 ماه از زمان خرید، داخل همین صفحه در دسترس است. پس از آن با پرداخت درصد کوچکی از هزینه دوره میتوانید مدت دسترسی به دوره را تمدید کنید.

آیا گواهینامه دوره به شرکت کنندگان تعلق می گیرد؟

بله. البته در صورت قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪

مرجع صادرکننده گواهینامه دوره، آکادمی احمدزاده می باشد.

علاوه برآن، امکان صدور گواهینامه بین المللی MPT اتریش برای علاقمندان با امکان استعلام آنلاین (با هزینه جداگانه) و پس از قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪ فراهم می باشد.

مجری و مدرس این دوره کیست؟

آکادمی احمدزاده، مجری این دوره است و دکتر محمد احمدزاده با ۲۴ سال سابقه در حوزه های کسب و کار،‌ مدیریت چابک و مدیریت پروژه، مدرس این دوره است.

منابع دوره چیست؟

 • فایل رنگی جزوه دوره
 • فایل مراجع دوره از جمله:‌ کتاب PMI Agile Practice Guide – PMI 1st Edition
 • مقالات (120 مقاله) و ویدیوهای آموزشی (100 ویدئو) در وب سایت دکتر محمد احمدزاده به آدرس های:
  www.mohammad-ahmadzadeh.com
  www.ahmadzadeh.academy
 • ویدئوهای آموزشی (237 ویدیو – 67,000 بازدید) در کانال آپارات دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  www.aparat.com/dr_m_ahmadzadeh
 • ویدئوهای آموزشی (181 ویدیو – 24,000 بازدید) در کانال یوتیوب دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  http://www.youtube.com/channel/UCxecNEolyzdN9be-7qcHl2Q
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات اینستاگرام (516 پست – 6,095 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  www.instagram.com/dr_m_ahmadzadeh
  www.instagram.com/Ahmadzadeh_Academy
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات لینکدین (27,356 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  www.linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh
  https://www.linkedin.com/company/ahmadzadeh-academy/
 • مقالات در ویرگول (56 مقاله و جزو ۵٪ نویسندگان برتر این سایت) دکتر محمد احمدزاده و انتشارات آکادمی احمدزاده به آدرس:
  www.virgool.io/@dr_m_ahmadzadeh
  www.virgool.io/AAcademy
 • مقالات در سایت دنیای اقتصاد (۸ مقاله) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  www.donya-e-eqtesad.com
 • تجربه آموزشی 24 ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی 24 ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک
 • آزمون های دوره
 • دستورالعمل ها و روش های اختصاصی مدرس

پشتیبانی دوره به چه صورت است؟

پشتیبانی دوره بصورت ۸*۵ (شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰) توسط آکادمی احمدزاده صورت می گیرد.

شما می توانید با آیدی تلگرامی academy_admin، ایمیل آکادمی ahmadzadeh.academy@gmail.com و یا شماره  09030006799  با ما در ارتباط باشید.

آیا در طول دوره گروه تلگرامی تشکیل می شود؟

بله. در طول دوره، گروه تلگرامی برای پرسش و پاسخ موضوعات دوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات تشکیل می‌شود.

آیا در طول دوره، جلسات رفع اشکال تشکیل می شود؟

بله. هر ماه یکبار و در طول 5 ماه پس از خرید دوره، جلسات رفع اشکال جهت پرسش و پاسخ موضوعات دوره بصورت آنلاین تشکیل می شود.

سوالاتم در لیست بالا نیست، به چه صورت باید بپرسم؟

شما می توانید با آیدی تلگرامی academy_admin، ایمیل آکادمی ahmadzadeh.academy@gmail.com و یا شماره  09030006799  با ما در ارتباط باشید.

درحال برگزاری!

این دوره بصورت وبینار آنلاین درحال برگزاری است.
کارگاه مدیریت چابک پس از پایان این دوره برگزار خواهد شد که علاقمندان میتوانند در این کارگاه نیز ثبت نام کنند.
درصورت جاماندن از این دوره میتوانید در دوره ضبط شده مدیریت چابک شرکت کنید.

3,500,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

دیدگاهها

 1. سهراب ملک پور ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

  دوره آنلاین بعدی مدیریت چابک جامع آکادمی کی برگزار می شه؟

  • احمد کولیوند ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

   سلام. درحال حاضر تاریخ دقیق شروع دوره جدید برنامه ریزی نشده است. از تقویم آموزشی سایت میتوانید دوره های آتی را ببینید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *