دوره و کارگاه جامع مدیریت چابک

دوره-و-کارگاه-مدیریت-چابک جامع

مدت دوره

44 ساعت

نحوه برگزاری

بصورت ویدیو ضبط شده

هزینه دوره

3,550,000 تومان

معرفی دوره

رویکرد آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه ، به دلیل تعداد زیاد پروژه های شکست خورده، زیر سوال رفته است و جهانی شدن بازار و پیچیدگی های رو به رشد سازمان های پروژه محور، نیاز به تغییرات مستمر و توانمندسازی تیم مدیریت پروژه با رویکردهای جدید مدیریت پروژه مانند مدیریت چابک را الزامی کرده است.

چرا؟

روش های آبشاری یا سنتی مدیریت پروژه (TPM: Traditional Project Management) در دنیای مهندسی و ساختمان تعریف شد و بعداً بالغ شد، جایی که تیم پروژه، از مشتری یا کارفرما، توضیحات دقیقی درمورد آنچه می خواست، چه زمانی آن را می خواست و به چه میزان آن را می خواست، دریافت می نمود.

TPM به شدت بر مدیریت و کنترل متکی بوده و هست و پروژه ها در این رویکرد، از یک طرح دقیق پیروی می کنند که از قبل برنامه ریزی شده است. همچنین هدف (یعنی تحویل دادنی های پروژه) در ابتدا به وضوح مشخص شده است و علاوه بر آن، وظایف لازم برای اجرای پروژه با استفاده از تکنیک هایی مانند ساختار شکست کار (WBS) تعیین و فعالیت های پروژه با استفاده از روش هایی مانند مسیرهای بحرانی (CPM) و نمودارهای گانت چارت، سازماندهی می شود.

این روش مدیریتی ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱، هفده نفر از متخصصان مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری “مانیفست توسعه نرم افزار چابک” را منتشر کردند و اتحادیه غیر انتفاعی Agile Alliance را تأسیس کردند تا توسعه نرم افزار بر اساس ارزش های ۴ گانه این مانیفست را ترویج نمایند. این مانیفست این بود:

 • افراد و تعاملات، اولویت دارد بر (مهم تر است از) فرایندها و ابزارها
 • نرم افزار کارا (هر خروجی کارا) اولویت دارد بر (مهم تر است از) مستندسازی جامع
 • تعامل با مشتری اولویت دارد بر (مهم تر است از) قرارداد کار
 • پاسخگوئی به تغییرات اولویت دارد بر (مهم تر است از) پیروی از یک طرح (از پیش تعریف شده)

 این گونه بود که ابتدا، دنیای مدیریت پروژه های نرم افزاری و سپس مدیریت پروژه در سایر حوزه ها با مدیریت چابک دگرگون شد.

روشی که کار تیمی را بر کار گروهی ترجیح می دهد. تغییرات را در طول چرخه حیات پروژه با استقبال باز می پذیرد و حتی  پذیرفته است تا در برابر برنامه ریزی دقیق مقاومت هم نماید!

عد از این دوره شما میتوانید در دوره ACP که آمادگی آزمون مدیریت پروژه چابک میباشد شرکت کنید و در نهایت موفق به اخذ مدرک ACP شوید.

بکارگیری روش مدیریت پروژه چابک، امروزه در مدیریت انواع پروژه های نرم افزاری و غیر نرم افزاری، شتاب زیادی گرفته و روز به روز نیز، محبوب تر می شود.

دوره و کارگاه کاربردی مدیریت چابک که سیلابس آن براساس آخرین تغییرات دنیای چابک در سال ۲۰۲۱ به روز شده است، دوره ای متفاوت است که برای اولین بار بصورت ترکیب دوره و کارگاه، در مدت ۴۲ ساعت، به همراه انتقال تجربیات ۲۴ ساله دکتر محمد احمدزاده در حوزه مدیریت چابک در اختیار علاقمندان این حوزه قرار می گیرد.

ادامه مطلب بستن مطلب

ویژگی های دوره

اهداف دوره

سرفصل ها

 • ترمینولوژی چابک
 • تعاریف چابک
 • مدیریت چابک در کسب و کار
 • تفکر چابک
 • دنیای VUCA و نحوه مواجه با دنیای VUCA
 • هرم مدیریت کسب و کارهای امروزی و جایگاه چابک در این هرم
 • ماتریس استیسی و تحلیل آن
 • ارتباط ماتریس استیسی و دنیای VUCA
 • مروری بر پروژه و مدیریت پروژه
 • بررسی رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid
 • بررسی انواع روش های توسعه محصول (آبشاری، تکرارپذیر، افزایشی، چابک، هیبریدی)
 • مقایسه روش های تکرارپذیر/ Iterative و افزایشی/ Incremental در چابک
 • بررسی چارچوب های چابک (Light Weight Vs Fuller Approach)
 • بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت پروژه به روش چابک و سنتی
 • فلسفه DevOps و ارتباط آن با چابک
 • سفر چابکی در شرکتهای داخلی و خارجی
 • رویکردهای محبوب چابک کدامند؟
 • دلایل انتخاب مدیریت چابک
 • منافع چابکی
 • تکنیک های کلیدی چابک
 • ابزارها و نرم افزارهای چابک
 • نتایج فاجعه بار عدم بکارگیری درست چابک
 • آینده چابک
 • مرور گواهینامه های قبلی و جدید چابک (ACP, PSM, DASM,…)
 • تغییرات آزمون PMP و تاثیر چابک در این آزمون
 • مراحل اخذ مدارک بین المللی
 • کدام آزمون بین المللی: PMP یا ACP؟
 • الزامات اخذ مدارک بین المللی از داخل ایران
 • Being Agile در مقابل Doing Agile
 • شناخت مانیفست های ۴ گانه چابک (Agile Manifestos)
 • شناخت اصول ۱۲ گانه چابک
 • ارتباط مانیفست و ۱۲ اصل کلیدی چابک
 • ارتباط مدیریت محصول، اجایل و اسکرام
 • نقش های کلیدی چابک
 • نقش مدیر محصول چابک (Agile Product Manager)
 • نقش مالک محصول (Agile Product Owner)
 • مدیر محصول در مقایسه با مالک محصول
 • مالک محصول در مقایسه با تیم توسعه
 • چشم انداز، استراتژی و تاکتیک در اجایل
 • اشتراتژی محصول
 • برنامه ریزی انتشارات (Release Planning) و ارتباط آن با MVP
 • نقشه راه چابک (Agile Roadmap)
 • چشم اندازه محصول چابک (Agile Product Vision)
 • نقشه راه محصول (Product Roadmap)، (انواع و نحوه بازنگری)
 • بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی چابک
 • ارتباط انواع رویکرد های چابک (Scrum, XP, APM, DSDM, Scrumban, Lean, Kanban , …,)
 • تعریف اسکرام
 • شرایط انتخاب اسکرام
 • فرایند ساده اسکرام
 • فرایند جامع اسکرام
 • زیرساخت اصلی اسکرام (خدا زکریای رازی را بیامرزد؟!)
 • پایه های ۳ گانه در اسکرام
 • ارزش های ۵ گانه در اسکرام
 • نقش ها و ذینفعان کلیدی در اسکرام
 • مشخصات و وظایف مالک محصول
 • مشخصات و وظایف اسکرام مستر (مربی اسکرام)
 • مشخصات و وظایف تیم توسعه اسکرام
 • جلسات اسکرام (Dailey، Planning، Demo، Retro)
 • مشخصات جلسات برنامه ریزی در اسکرام (Planning Meeting)
 • مشخصات جلسات روزانه اسکرام (Daily Scrum)
 • مشخصات جلسات مرور اسکرام (Review Meeting)
 • مشخصات جلسات بازنگری و مرور اسکرام (Retrospective Meeting)
 • بک لاگ محصول (Product Backlog)
 • داستان کاربر (User Story)
 • تفاوت DoD و DoR
 • اسکرام چه بود و چه شد؟
 • اصلاح نقش ها و پاسخگوئی در اسکرام ۲۰۲۰
 • تیم جدید اسکرام
 • اجرای اسکرام ۲۰۲۰ در سایر پروژه های غیر نرم افزاری
 • مفهوم تیم خود مدیریتی در اسکرام ۲۰۲۰
 • جلسات روزانه در اسکرام ۲۰۲۰
 • تعهدات جدید در اسکرام ۲۰۲۰
 • فشرده سازی ها در اسکرام ۲۰۲۰
 • تغییرات جلسات برنامه ریزی در اسکرام ۲۰۲۰
 • ارزیابی ارزش در چابک
 • برنامه ریزی ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
 • تائید ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
 • دسته بندی انواع ذینعان چابک
 • مربی چابک
 • PMO چابک
 • هم راستا کردن درک ذینفعان در چابک
 • تهیه پرسونای چابک
 • تهیه وایرفریم چابک
 • تهیه ماک آپ چابک
 • مدل سازی در چابک
 • Design the Box در چابک
 • ارتباط اپیک (Epic) تم ها (Themes) و داستان کاربر (User Story) در چابک
 • ارتباطات ذینفعان چابک
 • رادیاتور اطلاعات چابک
 • یخچال اطلاعات چابک
 • Agile Velocity
 • بکارگیری مهارت های نرم در چابک
 • مذاکره چابک
 • گوش کردن فعال در چابک (۳ سطح)
 • تسهیلگری چابک
 • حل تعارضات در چابک
 • مدیریت تیم های هم مکان -دورکار و توزیع شده در چابک
 • تصمیم گیری به روش چابک (FO5)
 • رهبری چابک
 • رهبری در مقابل مدیریت چابک
 • رهبری پیش خدمتانه چابک
 • درک عملکرد کار تیمی چابک
 • مقایسه تیم و گروه
 • اصول تیم سازی چابک
 • ساختارهای سازمانی چابک
 • مشخصات تیم خودسازمانده چابک
 • مشخصات تیم چندعملکردی چابک
 • دورکاری چابک
 • تیم های با تخصص عمومی
 • Shu، Ha، Ri در چابک
 • نردبان تاکمن و مراحل ۵ گانه تشکیل تیم چابک
 • مراحل تشکیل و توسعه تیم چابک
 • تمارین و کار تیمی چابک
 • انواع جلسات چابک
 • مکان تیم چابک (غار-محل عمومی)
 • بازی های چابک
 • KPIهای تیم چابک
 • تفکرات اشتباه افراد در تعامل با تیم چابک
 • مفاهیم ۹ گانه برنامه ریزی تطبیقی چابک
 • تایم باکسینگ چابک
 • برنامه ریزی و تخمین Upfront چابک
 • آنالیز هزینه منفعت در چابک
 • روش های شکستن کار در چابک
 • روش های اولویت بندی در چابک
 • نمودارهای مختلف چابک
 • شناخت مشکلات در چابک
 • هزینه تغییر در چابک
 • روشهای کاهش هزینه تغییر در چابک
 • ارزش گذاری در چابک
 • یکپارچگی پیوسته چابک
 • جمع آوری داده های مساله در چابک
 • بررسی و تحلیل داده های مساله در چابک
 • تصمیم گیری در چابک
 • نقاط درد در چابک
 • بهبود مستمر چابک
 • ۵ مرحله بازنگری و مرور چابک
  1. Set the Stage
  2. Gather Data
  3. Generate Insight
  4. Decide What to Do
  5. Closing
 • مدیریت دانش چابک
 • ارزیابی فردی چابک

پیاده سازی صفر تا ۱۰۰ مدیریت چابک در یک پروژه واقعی

مقدمه
 • ترمینولوژی چابک
 • تعاریف چابک
 • مدیریت چابک در کسب و کار
 • تفکر چابک
نقش چابکی در مدیریت کسب و کار های امروزی
 • دنیای VUCA و نحوه مواجه با دنیای VUCA
 • هرم مدیریت کسب و کارهای امروزی و جایگاه چابک در این هرم
 • ماتریس استیسی و تحلیل آن
 • ارتباط ماتریس استیسی و دنیای VUCA
مدیریت پروژه با رویکردهای آبشاری، تکرارپذیر، افزایشی، چابک، هیبریدی
 • مروری بر پروژه و مدیریت پروژه
 • بررسی رویکردهای Predictive, Adaptive, Hybrid
 • بررسی انواع روش های توسعه محصول (آبشاری، تکرارپذیر، افزایشی، چابک، هیبریدی)
 • مقایسه روش های تکرارپذیر/ Iterative و افزایشی/ Incremental در چابک
 • بررسی چارچوب های چابک (Light Weight Vs Fuller Approach)
 • بررسی شباهت ها و تفاوت های مدیریت پروژه به روش چابک و سنتی
 • فلسفه DevOps و ارتباط آن با چابک
 • سفر چابکی در شرکتهای داخلی و خارجی
آخرین ترندهای چابک
 • رویکردهای محبوب چابک کدامند؟
 • دلایل انتخاب مدیریت چابک
 • منافع چابکی
 • تکنیک های کلیدی چابک
 • ابزارها و نرم افزارهای چابک
 • نتایج فاجعه بار عدم بکارگیری درست چابک
 • آینده چابک
گواهینامه های چابک و برنامه موسسه PMI برای مدیریت چابک
 • مرور گواهینامه های قبلی و جدید چابک (ACP, PSM, DASM,…)
 • تغییرات آزمون PMP و تاثیر چابک در این آزمون
 • مراحل اخذ مدارک بین المللی
 • کدام آزمون بین المللی: PMP یا ACP؟
 • الزامات اخذ مدارک بین المللی از داخل ایران
مفاهیم کلیدی و پایه ای چابک
 • Being Agile در مقابل Doing Agile
 • شناخت مانیفست های ۴ گانه چابک (Agile Manifestos)
 • شناخت اصول ۱۲ گانه چابک
 • ارتباط مانیفست و ۱۲ اصل کلیدی چابک
 • ارتباط مدیریت محصول، اجایل و اسکرام
 • نقش های کلیدی چابک
 • نقش مدیر محصول چابک (Agile Product Manager)
 • نقش مالک محصول (Agile Product Owner)
 • مدیر محصول در مقایسه با مالک محصول
 • مالک محصول در مقایسه با تیم توسعه
 • چشم انداز، استراتژی و تاکتیک در اجایل
 • اشتراتژی محصول
 • برنامه ریزی انتشارات (Release Planning) و ارتباط آن با MVP
 • نقشه راه چابک (Agile Roadmap)
 • چشم اندازه محصول چابک (Agile Product Vision)
 • نقشه راه محصول (Product Roadmap)، (انواع و نحوه بازنگری)
 • بررسی سطوح مختلف برنامه ریزی چابک
 • ارتباط انواع رویکرد های چابک (Scrum, XP, APM, DSDM, Scrumban, Lean, Kanban , …,)
بررسی عمیق چارچوب اسکرام (پر کاربردترین و مهم ترین روش چابک)
 • تعریف اسکرام
 • شرایط انتخاب اسکرام
 • فرایند ساده اسکرام
 • فرایند جامع اسکرام
 • زیرساخت اصلی اسکرام (خدا زکریای رازی را بیامرزد؟!)
 • پایه های ۳ گانه در اسکرام
 • ارزش های ۵ گانه در اسکرام
 • نقش ها و ذینفعان کلیدی در اسکرام
 • مشخصات و وظایف مالک محصول
 • مشخصات و وظایف اسکرام مستر (مربی اسکرام)
 • مشخصات و وظایف تیم توسعه اسکرام
 • جلسات اسکرام (Dailey، Planning، Demo، Retro)
 • مشخصات جلسات برنامه ریزی در اسکرام (Planning Meeting)
 • مشخصات جلسات روزانه اسکرام (Daily Scrum)
 • مشخصات جلسات مرور اسکرام (Review Meeting)
 • مشخصات جلسات بازنگری و مرور اسکرام (Retrospective Meeting)
 • بک لاگ محصول (Product Backlog)
 • داستان کاربر (User Story)
 • تفاوت DoD و DoR
تغییرات اسکرام ۲۰۲۰
 • اسکرام چه بود و چه شد؟
 • اصلاح نقش ها و پاسخگوئی در اسکرام ۲۰۲۰
 • تیم جدید اسکرام
 • اجرای اسکرام ۲۰۲۰ در سایر پروژه های غیر نرم افزاری
 • مفهوم تیم خود مدیریتی در اسکرام ۲۰۲۰
 • جلسات روزانه در اسکرام ۲۰۲۰
 • تعهدات جدید در اسکرام ۲۰۲۰
 • فشرده سازی ها در اسکرام ۲۰۲۰
 • تغییرات جلسات برنامه ریزی در اسکرام ۲۰۲۰
بررسی ۱3 روش چابک دیگر
تحویل خروجی ارزش محور در چابک
 • ارزیابی ارزش در چابک
 • برنامه ریزی ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
 • تائید ارزش در چابک
 • تحویل ارزش در چابک
مشارکت ذینفعان در چابک
 • دسته بندی انواع ذینعان چابک
 • مربی چابک
 • PMO چابک
 • هم راستا کردن درک ذینفعان در چابک
 • تهیه پرسونای چابک
 • تهیه وایرفریم چابک
 • تهیه ماک آپ چابک
 • مدل سازی در چابک
 • Design the Box در چابک
 • ارتباط اپیک (Epic) تم ها (Themes) و داستان کاربر (User Story) در چابک
 • ارتباطات ذینفعان چابک
 • رادیاتور اطلاعات چابک
 • یخچال اطلاعات چابک
 • Agile Velocity
 • بکارگیری مهارت های نرم در چابک
 • مذاکره چابک
 • گوش کردن فعال در چابک (۳ سطح)
 • تسهیلگری چابک
 • حل تعارضات در چابک
 • مدیریت تیم های هم مکان -دورکار و توزیع شده در چابک
 • تصمیم گیری به روش چابک (FO5)
 • رهبری چابک
 • رهبری در مقابل مدیریت چابک
 • رهبری پیش خدمتانه چابک
شتاب دهی به عملکرد تیم چابک
 • درک عملکرد کار تیمی چابک
 • مقایسه تیم و گروه
 • اصول تیم سازی چابک
 • ساختارهای سازمانی چابک
 • مشخصات تیم خودسازمانده چابک
 • مشخصات تیم چندعملکردی چابک
 • دورکاری چابک
 • تیم های با تخصص عمومی
 • Shu، Ha، Ri در چابک
 • نردبان تاکمن و مراحل ۵ گانه تشکیل تیم چابک
 • مراحل تشکیل و توسعه تیم چابک
 • تمارین و کار تیمی چابک
 • انواع جلسات چابک
 • مکان تیم چابک (غار-محل عمومی)
 • بازی های چابک
 • KPIهای تیم چابک
 • تفکرات اشتباه افراد در تعامل با تیم چابک
برنامه ریزی تطبیقی چابک
 • مفاهیم ۹ گانه برنامه ریزی تطبیقی چابک
 • تایم باکسینگ چابک
 • برنامه ریزی و تخمین Upfront چابک
 • آنالیز هزینه منفعت در چابک
 • روش های شکستن کار در چابک
 • روش های اولویت بندی در چابک
 • نمودارهای مختلف چابک
تشخیص و حل مسائل و مشکلات به روش چابک
 • شناخت مشکلات در چابک
 • هزینه تغییر در چابک
 • روشهای کاهش هزینه تغییر در چابک
 • ارزش گذاری در چابک
 • یکپارچگی پیوسته چابک
 • جمع آوری داده های مساله در چابک
 • بررسی و تحلیل داده های مساله در چابک
 • تصمیم گیری در چابک
بهبود مستمر (افراد، فرایندها و محصول) در چابک
 • نقاط درد در چابک
 • بهبود مستمر چابک
 • ۵ مرحله بازنگری و مرور چابک
  1. Set the Stage
  2. Gather Data
  3. Generate Insight
  4. Decide What to Do
  5. Closing
 • مدیریت دانش چابک
 • ارزیابی فردی چابک
برگزاری کارگاه دوره

پیاده سازی صفر تا ۱۰۰ مدیریت چابک در یک پروژه واقعی

تمایزات دوره

جایگاه آینده

این دوره برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

این دوره برای چه کسانی مناسـب نیست؟

پیش نیاز دوره

دوره مدیریت چابک پیش نیاز دوره هایی مانند کارگاه مدیریت چابک، آمادگی آزمون های PMP و ACP نیز می باشد.

دستاوردهای شرکت در دوره

سوالات متداول

آیا دوره شامل گواهینامه است؟
 • بله. در صورت قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪، گواهینامه دوره با مرجع صادرکننده آکادمی احمدزاده صادر خواهد شد.
 • علاوه برآن، امکان صدور گواهینامه بین المللی MPT اتریش برای علاقمندان با امکان استعلام آنلاین (با هزینه جداگانه) و پس از قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪ فراهم می باشد.
منابع دوره چیست؟
 • فایل رنگی جزوه دوره
 • فایل مراجع دوره از جمله:‌ کتاب PMI Agile Practice Guide – PMI 1st Edition
 • مقالات (120 مقاله) و ویدیوهای آموزشی (100 ویدئو) در وب سایت دکتر محمد احمدزاده به آدرس های:
  mohammad-ahmadzadeh.com
  ahmadzadeh.academy
 • ویدئوهای آموزشی (237 ویدیو – 67,000 بازدید) در کانال آپارات دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  aparat.com/dr_m_ahmadzadeh
 • ویدئوهای آموزشی (181 ویدیو – 24,000 بازدید) در کانال یوتیوب دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  youtube.com/channel/UCxecNEolyzdN9be-7qcHl2Q
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات اینستاگرام (516 پست – 6,095 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  instagram.com/dr_m_ahmadzadeh
  instagram.com/Ahmadzadeh_Academy
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات لینکدین (27,356 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh
  linkedin.com/company/ahmadzadeh-academy
 • مقالات در ویرگول (56 مقاله و جزو ۵٪ نویسندگان برتر این سایت) دکتر محمد احمدزاده و انتشارات آکادمی احمدزاده به آدرس:
  virgool.io/@dr_m_ahmadzadeh
  virgool.io/AAcademy
 • مقالات در سایت دنیای اقتصاد (۸ مقاله) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  donya-e-eqtesad.com
 • تجربه آموزشی 24 ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی 24 ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک
 • آزمون های دوره
 • دستورالعمل ها و روش های اختصاصی مدرس
پشتیبانی دوره به چه صورت است؟
 • پشتیبانی دوره، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ توسط آکادمی احمدزاده صورت می گیرد.

 • شما می توانید با آیدی تلگرامی academy_admin، ایمیل آکادمی ahmadzadeh.academy@gmail.com و یا با شماره‌های  09030006799  و 09185458348 با ما در ارتباط باشید.

 • در طول دوره، گروه واتساپی یا تلگرامی برای پرسش و پاسخ موضوعات دوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات تشکیل می‌شود.

 • توجه فرمایید مدت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده 5 ماه میباشد، بعد از آن با پرداخت 50 درصد هزینه دوره میتوانید دوره را 5 ماه دیگر تمدید کنید.

از چه کسی یاد میگیری؟

دکتر احمدزاده
دکتر محمد احمدزاده

مشاور کسب و کار

همین الان ثبت نام کن

این پکیج شامل ویدیوهای دوره و ویدیوهای کارگاه میباشد.

نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟

شما این فرصت را دارید، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی آکادمی احمدزاده استفاده کنید.

نمونه مدرک آکادمی و مدرک بین المللی موسسه MPT اتریش:
Cerificates-Sample
دوره و کارگاه جامع مدیریت چابک
به جمع متخصصین مدیریت چابک بپیوندید ...
تمایز دوره‌های آکادمی احمدزاده با سایر موسسات:
تمرکز آکادمی احمدزاده، به آموزش، مشاوره، پیاده سازی و اجرای استانداردهای مدیریت پروژه، مدیریت چابک و تحلیل کسب و کار، می باشد. شعار اصلی آکادمی “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”، می باشد و تلاش ما بر این بوده تا این شعار را در عمل نیز اثبات نمائیم. مهم ترین تمایز های دوره های آکادمی احمدزاده به اختصار عبارت است از:
 
تجربه‌ای که مشتری کسب میکند

تجربه ای که مشتری کسب می کند:

 • اشتراک تجربیات ۲۵ ساله مدرس دوره (دکتر محمد احمدزاده) و تیم ایشان که در هیچ کتابی نوشته نشده است.
 • تفکیک دوره به دو بخش آموزش و کارگاه برای درک بهتر مطالب
 • آموزش جامع بر أساس استانداردهای روز دنیا
 • متناسب سازی مثالها و کارگاه های دوره با توجه به شرایط ایران
 • آموزش و اجرای ۰ تا ۱۰۰ موضوعات آموزش داده شده
 • آموزش عمیق و پر مثال دوره
 • تجربه کار تیمی در کارگاه های دوره
 • استفاده از منابع معتبر بین المللی
 • تمرین ها و مثال های متعدد
 • مطالعات موردی
 • ترکیبی بودن آموزش (اسلاید-ویدئو-کارگاه-مقاله-نمونه های واقعی، فلش کارت-و ….)
 • منابع تکمیلی
 • جزوات حرفه ای
 • مجازی بودن دوره
 • تخفیف های متنوع
 • زمان مناسب دوره (بعدازظهرها یا پنج شنبه ها و جمعه ها)
 • دسترسی به ویدئوهای دوره
 • همراهی در فواصل بین جلسات
 • دوره ها و وبینارهای رایگان
 • آموزش‌های تکمیلی (رفع اشکال ماهانه، پرسش و پاسخ و …)
خدمات اخذ مدارک بین المللی

خدمات اخذ مدارک بین المللی:

 • مشاوره تخصصی پیش -حین و پس از آزمون
 • پیش نیاز اخذ مدارک بین المللی
 • ارائه مدارک بین المللی و معتبر
 • آزمون های ماک تست آنلاین
 • شبیه سازی کامل آزمون های واقعی
 • تحلیل سوالات آزمون براساس (نوع سوال-درجه سختی- زمان پاسخ دهی استاندارد-فرایند مرتبط و …)
 • تحلیل سوالات شرایط محور آزمون های بین المللی (بیش از ۷۰٪ سوالات آزمون های بین المللی، شرایط محور هستند)
 • خدمات تهیه رزومه و ثبت نام و اخذ Eligibility ID آزمون
 • ثبت رزومه انگلیسی در سایت آزمون
 • تمدید مدارک بین المللی
 • پاس کردن مراحل Audit (در صورت Audit شدن)
 • پرداخت هزینه های دلاری آزمون
 • اخذ PDU: Professional Development Unit تا ۳ سال پس از آزمون
خدمات استخدام بعد از دوره

خدمات استخدام بعد از دوره:

 • تسهیل گری در استخدام افراد
 • پیشنهاد کاری به نفرات برتر جهت همکاری در پروژه های مشاوره آکادمی
 • پاسخگویی ۲۴ ساعته تیم پشتیبان چابک (آموزش-آزمون-استخدام و …)
 • آموزش زبان (برای استخدام- اخذ مدارک بین المللی و …)
 • ارائه فرم های عملیاتی
 • به اشتراک گذاری درس آموخته های موفقیت و شکست
سایر خدمات

سایر خدمات:

 • شما پیشنهاد دهید.
 • شما از ما بخواهید.
تصاویری از دوره‌های برگزار شده آکادمی:
برخی از شرکت هایی که با آکادمی همکاری داشته‌اند:
دوره های مرتبط:

قوانین ثبت دیدگاه

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دوره و کارگاه جامع مدیریت چابک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *