بوت کمپ 2024 CBAP

بدون امتیاز 0 رای
5,900,000 تومان

مشخصات اهداف سرفصل‌ها مخاطبین سوالات متداول بوت کمپ آزمون CBAP 2024 (نکته و تست) دومین دوره با تدریس دکتر محمد…

5,900,000 تومان

بوت کمپ 2024 ACP

بدون امتیاز 0 رای
5,900,000 تومان

مشخصات اهداف سرفصل‌ها مخاطبین سوالات متداول بوت کمپ آزمون ACP 2024 (نکته و تست) دومین دوره با تدریس دکتر محمد…

5,900,000 تومان

بوت کمپ نکته و تست آزمون PMP 2024

بدون امتیاز 0 رای
5,900,000 تومان

مشخصات اهداف سرفصل‌ها مخاطبین سوالات متداول بوت کمپ آزمون PMP 2024 (نکته و تست) دومین دوره با تدریس دکتر محمد…

5,900,000 تومان

دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP 2024

بدون امتیاز 0 رای
18,000,000 تومان

مشخصات اهداف سرفصل‌ها مخاطبین سوالات متداول دوره آنلاین آمادگی آزمون PMP 2024 با تدریس دکتر محمد احمدزاده و به‌همراه منتورهای…

18,000,000 تومان