نظرات

  1. محمد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

    بسیار عالی و مفید، به‌ نظر میرسه سازمان ها همگی کم کم باید به سمت مدیریت چابک و چابک سازی پیش برن!

    پاسخ
  2. محمد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

    بسیار عالی و مفید، به نظر میرسه سازمان ها همگی باید کم کم به سمت استفاده از مدیریت چابک و چابک سازی بروند!

    پاسخ