نظرات

  1. محمدعلی نقوی ۵ تیر ۱۴۰۱

    مقاله خیلی جالبی بود کاملا مشخص کرد چقدر می تونه مدیریت چابک و دواپس تاثیر مثبت بذاره

    پاسخ