نظرات

  1. سینا صاحبی ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

    به نظر من یکی از دلایلی که این صنعت داخل کشور رشد زیادی نمیکنه بخاطر عدم استفاده از روش ها و رویکرد های مدیریت پروژه و مدیریت چابک جدید هست که شرکت های موفق دنیا دارن استفاده میکنن

    پاسخ