دوره آنلاین تحلیل کسب و کار جامع 2024 BABOK

مدت دوره

24 ساعت

زمان برگزاری

نیمه دوم تابستان

هزینه دوره

4,900,000 تومان

تحلیل کسب و کار چیست؟

تجزیه و تحلیل کسب و کار روشی است که با تعریف نیازها و پیشنهاد راه حل هایی که ارزشی را برای ذینفعان ایجاد می کند، تغییر را در یک سازمان ایجاد می کند. مجموعه ای از وظایف و تکنیک هایی که برای انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده می شود در راهنمای مجموعه دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار (BABOK Guide) تعریف شده است.

آغاز تحلیل کسب و کار

تجزیه و تحلیل کسب و کار از آغاز دوره میان سنگی که اجداد ما شروع به یادگیری تکنیک های سازگاری با محیط طبیعی در حال تغییر کردند و با درک مشکلات و فرصت ها شروع به استفاده از نوآوری کردند، وجود داشته است. این شاخه از دانش کاربردی به طور روزانه دانسته یا ندانسته اجرا می شده است.

در سال 1776 آدام اسمیت اولین نمونه یک فرآیند تجاری از تولید یک سنجاق را منتشر کرد. وی نشان داد که با شناسایی مراحل یک فرآیند می توان از تقسیم کار و در نتیجه بهبود کیفیت محصول و سرعت تولید آن استفاده کرد. انتشار او در واقع راه های فکری را به سمت تولد شاخه جدیدی از دانش کاربردی تحلیل تجاری باز می کند.

امروزه کسب و کارها، با مشکلات و فرصت های فراوانی روبرو هستند که این مشکلات و فرصت ها،  نیازمند بررسی و تحلیل کسب و کار دقیق دارد. یکی از استانداردهای آنالیز و تحلیل کسب و کارهای امروزی، استاندارد BABOK است که بمنظور عارضه یابی و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق کسب و کارها، سازمان ها، واحدها، پروژه ها و عملیات استفاده می شود.

BABOK، مخفف عبارت Business Analysis Body of Knowledge به معنای پیکره دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار می باشد. این پیکره که به اختصار، استاندارد BABOK نام دارد، 6 حوزه دانش کلیدی را جهت مدیریت چالش ها و ریسک های کسب و کار، مدیریت فرصت ها و تهدیدات کسب و کار، پاسخگوئی به تغییرات مورد نیاز در ساختار، فرایند، روش اجرا، سیستم ها،فناوری اطلاعات، پاسخگوئی به الزامات قانونی، سیستم سازی کسب و کار، هوشمندی کسب و کار  و در نهایت جلوگیری از شکست کسب و کار و یا تداوم کسب و کار پیشنهاد می نماید.

این 6 حوزه دانشی ، عبارتند از:

 1. برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار
 2. استخراج الزامات و تعاملات
 3. مدیریت چرخه حیات الزامات
 4. آنالیز استراتژی
 5. آنالیز الزامات و تعریف طراحی
 6. ارزیابی راه کار

استاندارد BABOK، پیشنهاد می نماید تا نقش جدیدی به نام تحلیلگر کسب و کار یا Business Analyst که به اختصار BA نام دارد، در کسب و کار ایجاد شود. این نقش می تواند توسط یک فرد و یا یک تیم اجرا شود.  این نقش، یکی از جدیدترین نقش های مدیریتی است و با استقبال انواع سازمان ها و کسب و کارها (پروژه ای، عملیاتی، تولیدی، خدماتی، استارت آپی) روبرو شده است. آموزش تحلیل کسب و کار را از دست ندهید.

وظیفه تحلیلگر کسب و کار، شناسائی عارضه ها، فرصت ها، الزامات و همچنین نیازمندیهای واقعی کسب و کار، سازمان، واحدهای سازمان و همچنین پروژه ها و عملیات سازمان است. همچنین وی ، تغییر در کسب و کار را از طریق ارائه راهکارهای اجرائی برای رساندن از وضع موجود به وضع مطلوب، مدیریت می نماید. وضع مطلوبی که در آن ارزش افزوده ای برای ذی نفعان آن کسب و کار (سرمایه گذاران، سهامداران، هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران اجرائی، کارمندان، مشتریان و  کاربران) حاصل شود. این ارزش افزوده، می تواند در قالب سود بیشتر، هزینه کمتر، رضایتمندی بیشتر، چابکی ، وفادارسازی مشتری و یا سایر عوامل بدست آید.

موسسه IIBA در استاندارد BABOK خود ۵ چشم انداز یا دریچه را تعریف کرده است که سازمان ها می توانند از این دریچه ها، به سازمان خود نگاه کنند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسائی و بهینه نمایند.

این ۵ چشم انداز، عبارتند از:

۱-چشم انداز چابکی (Agile)

۲- چشم انداز فناوری اطلاعات (IT)

۳- چشم انداز مدیریت فرآیندهای کسب وکار (BPM)

۴- چشم انداز معماری و ساختار سازمانی (Architecture)

۵- چشم انداز هوشمندی کسب وکار (BI)

آکادمی دکتر احمدزاده، مفتخر است تا با برگزاری دوره تحلیل کسب و کار  BABOK، تحلیل گران کسب و کاری را تربیت نماید تا بتوانند ارزش افزوده های جدیدی برای سازمان خود، خلق نمایند.

ادامه مطلب بستن مطلب

ویژگی های دوره

اهداف دوره

سرفصل ها

 • آشنایی با مفهوم تحلیل کسب و کار
 • تحلیل گر چه وظایفی دارد؟
 • ارتباط تحلیل گر و سایر ذینفعان (مدیرعامل، مدیر پروژه و …)
 • آشنایی با استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK ویرایش ۳
 • بررسی چشم اندازهای 7 گانه تحلیل کسب و کار سازمان
 • ترمینولوژی کسب و کار
 • تقسیم بندی انواع نیازمندی های سازمان
 • تقسیم بندی انواع ذینفعان در سازمان
 • شناخت مدل مفهومی  تحلیل کسب و کار Business Analysis Core Concept Model (BACCM)
 • تعیین رویکرد برنامه ریزی (پیش بینی شونده، تطبیقی، چابک)
 • مشارکت با ذینفعان سازمان
 • تعیین حاکمیت تحلیل کسب و کار
 • مدیریت اطلاعات
 • تبیین شاخص های عملکردی
 • زمینه سازی استخراج الزامات
 • هدایت فعالیت های استخراج الزامات
 • مستندسازی نتایج
 • تائید الزاماتی استخراج شده
 • مشارکت با ذینفعان
 • تشخیص و مدلسازی الزامات سازمان
 • تصدیق الزامات سازمان
 • اعتبار سنجی الزامات سازمان
 • معماری الزامات سازمان
 • تعیین راهکارهای پاسخ به الزامات سازمان
 • تعیین ارزش های راهکارهای پیشنهادی
 • تحلیل وضعیت فعلی
 • تعیین وضعیت آتی
 • ارزیابی ریسک
 • تبیین استراتژی تغییر
 • اندازه گیری عملکرد راه حل پیشنهادی
 • تحلیل معیارهای عملکرد راه کار پیشنهادی
 • ارزیابی محدودیتهای راه کار پیشنهادی
 • ارزیابی محدودیتهای سازمانی
 • اقدامات پیشنهادی جهت افزایش ارزش و راندمان راهکار پیشنهادی
 • بررسی تکنیک های مهم تحلیل کسب و کار
 • ویژگی های تحلیل گر کسب و کار
 • شایستگی های تحلیلگر کسب و کار
مقدمه و تعاریف
 • آشنایی با مفهوم تحلیل کسب و کار
 • تحلیل گر چه وظایفی دارد؟
 • ارتباط تحلیل گر و سایر ذینفعان (مدیرعامل، مدیر پروژه و …)
 • آشنایی با استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK ویرایش ۳
 • بررسی چشم اندازهای 7 گانه تحلیل کسب و کار سازمان
مفاهیم کلیدی کسب و کار
 • ترمینولوژی کسب و کار
 • تقسیم بندی انواع نیازمندی های سازمان
 • تقسیم بندی انواع ذینفعان در سازمان
 • شناخت مدل مفهومی  تحلیل کسب و کار Business Analysis Core Concept Model (BACCM)
برنامه ریزی و پایش کسب و کار
 • تعیین رویکرد برنامه ریزی (پیش بینی شونده، تطبیقی، چابک)
 • مشارکت با ذینفعان سازمان
 • تعیین حاکمیت تحلیل کسب و کار
 • مدیریت اطلاعات
 • تبیین شاخص های عملکردی
استخراج الزامات و تعاملات
 • زمینه سازی استخراج الزامات
 • هدایت فعالیت های استخراج الزامات
 • مستندسازی نتایج
 • تائید الزاماتی استخراج شده
 • مشارکت با ذینفعان
تحلیل و طراحی راهکار برای الزامات سازمان
 • تشخیص و مدلسازی الزامات سازمان
 • تصدیق الزامات سازمان
 • اعتبار سنجی الزامات سازمان
 • معماری الزامات سازمان
 • تعیین راهکارهای پاسخ به الزامات سازمان
 • تعیین ارزش های راهکارهای پیشنهادی
تحلیل استراتژی سازمان
 • تحلیل وضعیت فعلی
 • تعیین وضعیت آتی
 • ارزیابی ریسک
 • تبیین استراتژی تغییر
ارزیابی راهکار پیشنهادی به سازمان
 • اندازه گیری عملکرد راه حل پیشنهادی
 • تحلیل معیارهای عملکرد راه کار پیشنهادی
 • ارزیابی محدودیت های راه کار پیشنهادی
 • ارزیابی محدودیتهای سازمانی
 • اقدامات پیشنهادی جهت افزایش ارزش و راندمان راهکار پیشنهادی
موضوعات تکمیلی
 • بررسی تکنیک های مهم تحلیل کسب و کار
 • ویژگی های تحلیل گر کسب و کار
 • شایستگی های تحلیلگر کسب و کار

تمایزات دوره

جایگاه آینده

این دوره برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

این دوره برای چه کسانی مناسـب نیست؟

پیش نیاز دوره

دوره تحلیل کسب و کار جامع، پیش نیاز دوره هایی مانند کارگاه تحلیل کسب و کار، آمادگی آزمون های CBAP و CCBA نیز می باشد.

دستاوردهای شرکت در دوره

سوالات متداول

آیا دوره شامل گواهینامه است؟
 • بله. در صورت قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪، گواهینامه دوره با مرجع صادرکننده آکادمی احمدزاده صادر خواهد شد.
 • علاوه برآن، امکان صدور گواهینامه بین المللی MPT اتریش برای علاقمندان با امکان استعلام آنلاین (با هزینه جداگانه) و پس از قبولی در آزمون پایانی دوره و اخذ امتیاز حداقل ۶۵٪ فراهم می باشد.
منابع دوره چیست؟
 • فایل رنگی جزوه دوره
 • فایل مراجع دوره از جمله:‌ کتاب PMI Agile Practice Guide – PMI 1st Edition
 • مقالات (120 مقاله) و ویدیوهای آموزشی (100 ویدئو) در وب سایت دکتر محمد احمدزاده به آدرس های:
  mohammad-ahmadzadeh.com
  ahmadzadeh.academy
 • ویدئوهای آموزشی (237 ویدیو – 67,000 بازدید) در کانال آپارات دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  aparat.com/dr_m_ahmadzadeh
 • ویدئوهای آموزشی (181 ویدیو – 24,000 بازدید) در کانال یوتیوب دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  youtube.com/channel/UCxecNEolyzdN9be-7qcHl2Q
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات اینستاگرام (516 پست – 6,095 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  instagram.com/dr_m_ahmadzadeh
  instagram.com/Ahmadzadeh_Academy
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات لینکدین (27,356 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh
  linkedin.com/company/ahmadzadeh-academy
 • مقالات در ویرگول (56 مقاله و جزو ۵٪ نویسندگان برتر این سایت) دکتر محمد احمدزاده و انتشارات آکادمی احمدزاده به آدرس:
  virgool.io/@dr_m_ahmadzadeh
  virgool.io/AAcademy
 • مقالات در سایت دنیای اقتصاد (۸ مقاله) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  donya-e-eqtesad.com
 • تجربه آموزشی 24 ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی 24 ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک
 • آزمون های دوره
 • دستورالعمل ها و روش های اختصاصی مدرس
پشتیبانی دوره به چه صورت است؟
 • پشتیبانی دوره، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ توسط آکادمی احمدزاده صورت می گیرد.

 • شما می توانید با آیدی تلگرامی academy_admin، ایمیل آکادمی ahmadzadeh.academy@gmail.com و یا با شماره‌های  09030006799  و 09185458348 با ما در ارتباط باشید.

 • در طول دوره، گروه واتساپی یا تلگرامی برای پرسش و پاسخ موضوعات دوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات تشکیل می‌شود.

 • توجه فرمایید مدت دسترسی به ویدیوهای ضبط شده 5 ماه میباشد، بعد از آن با پرداخت 50 درصد هزینه دوره میتوانید دوره را 5 ماه دیگر تمدید کنید.

از چه کسی یاد میگیری؟

دکتر احمدزاده
دکتر محمد احمدزاده

مشاور کسب و کار

همین الان ثبت نام کن

با کد تخفیف babok2024، میتوانید 10 درصد تخفیف تا 15 تیر دریافت کنید.

4,900,000 تومان
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟

شما این فرصت را دارید، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی آکادمی احمدزاده استفاده کنید.

نمونه مدرک آکادمی و مدرک بین المللی موسسه MPT اتریش:
Cerificates-Sample
دوره تحلیل کسب و کار جامع 2024 BABOK
به جمع متخصصین تحلیل کسب و کار بپیوندید ...
تمایز دوره‌های آکادمی احمدزاده با سایر موسسات:
تمرکز آکادمی احمدزاده، به آموزش، مشاوره، پیاده سازی و اجرای استانداردهای مدیریت پروژه، مدیریت چابک و تحلیل کسب و کار، می باشد. شعار اصلی آکادمی “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”، می باشد و تلاش ما بر این بوده تا این شعار را در عمل نیز اثبات نمائیم. مهم ترین تمایز های دوره های آکادمی احمدزاده به اختصار عبارت است از:
 
تجربه‌ای که مشتری کسب میکند

تجربه ای که مشتری کسب می کند:

 • اشتراک تجربیات ۲۵ ساله مدرس دوره (دکتر محمد احمدزاده) و تیم ایشان که در هیچ کتابی نوشته نشده است.
 • تفکیک دوره به دو بخش آموزش و کارگاه برای درک بهتر مطالب
 • آموزش جامع بر أساس استانداردهای روز دنیا
 • متناسب سازی مثالها و کارگاه های دوره با توجه به شرایط ایران
 • آموزش و اجرای ۰ تا ۱۰۰ موضوعات آموزش داده شده
 • آموزش عمیق و پر مثال دوره
 • تجربه کار تیمی در کارگاه های دوره
 • استفاده از منابع معتبر بین المللی
 • تمرین ها و مثال های متعدد
 • مطالعات موردی
 • ترکیبی بودن آموزش (اسلاید-ویدئو-کارگاه-مقاله-نمونه های واقعی، فلش کارت-و ….)
 • منابع تکمیلی
 • جزوات حرفه ای
 • مجازی بودن دوره
 • تخفیف های متنوع
 • زمان مناسب دوره (بعدازظهرها یا پنج شنبه ها و جمعه ها)
 • دسترسی به ویدئوهای دوره
 • همراهی در فواصل بین جلسات
 • دوره ها و وبینارهای رایگان
 • آموزش‌های تکمیلی (رفع اشکال ماهانه، پرسش و پاسخ و …)
خدمات اخذ مدارک بین المللی

خدمات اخذ مدارک بین المللی:

 • مشاوره تخصصی پیش -حین و پس از آزمون
 • پیش نیاز اخذ مدارک بین المللی
 • ارائه مدارک بین المللی و معتبر
 • آزمون های ماک تست آنلاین
 • شبیه سازی کامل آزمون های واقعی
 • تحلیل سوالات آزمون براساس (نوع سوال-درجه سختی- زمان پاسخ دهی استاندارد-فرایند مرتبط و …)
 • تحلیل سوالات شرایط محور آزمون های بین المللی (بیش از ۷۰٪ سوالات آزمون های بین المللی، شرایط محور هستند)
 • خدمات تهیه رزومه و ثبت نام و اخذ Eligibility ID آزمون
 • ثبت رزومه انگلیسی در سایت آزمون
 • تمدید مدارک بین المللی
 • پاس کردن مراحل Audit (در صورت Audit شدن)
 • پرداخت هزینه های دلاری آزمون
 • اخذ PDU: Professional Development Unit تا ۳ سال پس از آزمون
خدمات استخدام بعد از دوره

خدمات استخدام بعد از دوره:

 • تسهیل گری در استخدام افراد
 • پیشنهاد کاری به نفرات برتر جهت همکاری در پروژه های مشاوره آکادمی
 • پاسخگویی ۲۴ ساعته تیم پشتیبان چابک (آموزش-آزمون-استخدام و …)
 • آموزش زبان (برای استخدام- اخذ مدارک بین المللی و …)
 • ارائه فرم های عملیاتی
 • به اشتراک گذاری درس آموخته های موفقیت و شکست
سایر خدمات

سایر خدمات:

 • شما پیشنهاد دهید.
 • شما از ما بخواهید.
تصاویری از دوره‌های برگزار شده آکادمی:
برخی از شرکت هایی که با آکادمی همکاری داشته‌اند:
دوره های مرتبط:

قوانین ثبت دیدگاه

اولین نفری باشید که نظر می دهید “دوره آنلاین تحلیل کسب و کار BABOK 2024”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *