دانلود کتاب مدیریت استراتژی چابک

ابتکارات استراتژیک شما به دلیل ماهیت در حال تحول بازارها، فناوری، قوانین و دولت همواره مورد انتقاد قرار می گیرد.…

2
رایگان!

خرید افست کتاب آمادگی آزمون ACP

این کتاب برای آن دسته از افرادی که با کتاب PMP ریتا آشنایی دارند، همراهی جدید با همان سبک و…

0
1,000,000 تومان

خرید افست کتاب راهنمای مدیریت چابک

این کتاب (Agile Practice Guide) برای آن دسته از افرادی که با استاندارد PMBOK آشنایی دارند یا در حال گذراندن…

0
1,000,000 تومان

سیستم های اطلاعات چابک مفهوم سازی ساخت و مدیریت

این کتاب، تحقیقات و تفکر پیشرو در مورد سیستم های اطلاعاتی چابک را ارائه می دهد. مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی چابک در۳ سال…

0
رایگان!

کتاب راهنمای جامع دانش مدیریت محصول و بازاریابی

بسیاری از صداهای پیشرو در حرفه مدیریت محصول برای توسعه راهنمای مدیریت محصول و مجموعه دانش بازاریابی، از نزدیک با مدیران محصول همکاری…

0
رایگان!

کتاب Scrum for Dummies

برای جلوگیری از اتلاف وقت و پول، یک شکل مدیریتی چابک را تمرین کنید! Scrum For Dummies یک راهنمای آسان برای مدیریت انتقال…

0
رایگان!