مدیریت پروژه چابک و ناب سال ۲۰۲۰

این کتاب : نحوه اعمال اصول ناب را در مدیریت پروژه نشان می دهد (Lean PM). کاربرد معیارهای شش سیگما…

رایگان!

جزوه حرفه ای استاد اسکرام

ویژگی های کلیدی این کتاب: چک لیست ها، پرسش ها و تمرین هایی که باعث می شود شما مانند یک…

رایگان!

کتاب چابک و تجزیه و تحلیل کسب و کار

اتخاذ رویکرد چابک می تواند شیوه کار تحلیلگران کسب و کار را متحول کند. از مزایای دیگر چابکی در کسب و کار،…

رایگان!

دانلود کتاب مدیریت استراتژی چابک

ابتکارات استراتژیک شما به دلیل ماهیت در حال تحول بازارها، فناوری، قوانین و دولت همواره مورد انتقاد قرار می گیرد.…

رایگان!

کتاب Scrum for Dummies

برای جلوگیری از اتلاف وقت و پول، یک شکل مدیریتی چابک را تمرین کنید! Scrum For Dummies یک راهنمای آسان برای مدیریت انتقال…

رایگان!