کتاب ITIL 4

ITIL مجموعه ای گسترده از دانش و بهترین شیوه ها برای مدیریت موفق خدمات فناوری اطلاعات است که با آموزش…

رایگان!

کتاب درون اپل (درون اپل چه میگذرد)

درون اپل سیستم‌های مخفی، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های رهبری را نشان می‌دهد که به استیو جابز و شرکتش اجازه می‌داد تا…

رایگان!

راهنمای چهارچوب اسکرام (موسسه scrum.org – سال 2017)

اسکرام، پرکاربردترین چارچوب چابک است که در صنایع و سازمان های مختلف بکارگرفته می شود و بدلیل این استفاده گسترده،…

رایگان!

راهنمای چهارچوب اسکرام (موسسه scrum.org – سال 2020)

اسکرام، پرکاربردترین چارچوب چابک است که در صنایع و سازمان های مختلف بکارگرفته می شود و بدلیل این استفاده گسترده،…

رایگان!

کتاب راهنمای جامع دانش مدیریت محصول و بازاریابی

بسیاری از صداهای پیشرو در حرفه مدیریت محصول برای توسعه راهنمای مدیریت محصول و مجموعه دانش بازاریابی، از نزدیک با مدیران محصول همکاری…

رایگان!