اصول مدیریت پروژه چابک

این کتاب، هفتمین کتاب از مجموعه راهنمای بقای مدیر فنی است. در این جلد، نویسندگان، خوانندگان را با روش های چابک برای…

رایگان!

سیستم های اطلاعات چابک مفهوم سازی ساخت و مدیریت

این کتاب، تحقیقات و تفکر پیشرو در مورد سیستم های اطلاعاتی چابک را ارائه می دهد. مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی چابک در۳ سال…

رایگان!

مهارتهای ضروری برای توسعه دهندگان چابک راهنمای برنامه نویسی و طراحی بهتر

چابک یا Agile به الگوی غالب توسعه نرم افزار امروزی تبدیل شده است، اما روش های چابک برای اندازه گیری و…

رایگان!

برتری چابک برای مدیران محصول راهنمای ایجاد محصولات برنده با تیم های توسعه چابک

سازمان‌ها دائماً با پروژه‌های توسعه‌ای پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند و در جستجوی روش‌هایی اندک، ساده و آسان برای مقابله…

رایگان!