کتاب راهنمای جامع دانش مدیریت محصول و بازاریابی

بسیاری از صداهای پیشرو در حرفه مدیریت محصول برای توسعه راهنمای مدیریت محصول و مجموعه دانش بازاریابی، از نزدیک با مدیران محصول همکاری…

رایگان!

کتاب Scrum for Dummies

برای جلوگیری از اتلاف وقت و پول، یک شکل مدیریتی چابک را تمرین کنید! Scrum For Dummies یک راهنمای آسان برای مدیریت انتقال…

رایگان!

مدیریت چابک با کانبان

از کانبان Kanban برای به حداکثر رساندن کارایی، پیش بینی پذیری، کیفیت و ارزش استفاده کنید. با کانبان، هر دقیقه ای که…

رایگان!

مهارتهای ضروری برای توسعه دهندگان چابک راهنمای برنامه نویسی و طراحی بهتر

چابک یا Agile به الگوی غالب توسعه نرم افزار امروزی تبدیل شده است، اما روش های چابک برای اندازه گیری و…

رایگان!

کتاب مدیریت چابک منظم

به طور گسترده ای تشخیص داده شده که حرکت از رویکردهای سنتی به روش های چابک برای ساخت راه حل های نرم…

رایگان!

توسعه بازی چابک به کمک اسکرام

بازی‌های بهتری را سریع‌تر و با بودجه کم ارائه دهید  و بازی‌ های سرگرم کننده بسازید! توسعه بازی در بحران…

رایگان!