خرید افست کتاب مدیریت پروژه PMBOK 7

یک راهنما برای مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK® Guide) انتشارات شاخص PMI است و منبع اساسی برای مدیریت موثر پروژه…

1,000,000 تومان

خرید افست کتاب آمادگی آزمون ACP

این کتاب برای آن دسته از افرادی که با کتاب PMP ریتا آشنایی دارند، همراهی جدید با همان سبک و…

1,000,000 تومان

خرید افست کتاب راهنمای مدیریت چابک

این کتاب (Agile Practice Guide) برای آن دسته از افرادی که با استاندارد PMBOK آشنایی دارند یا در حال گذراندن…

1,000,000 تومان

دوره مدیریت چابک مهندسی شده یا چابک منظم (DA)

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان

این دوره بصورت فایل ویدیویی ضبط شده، پس از ثبت نام در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

3,500,000 تومان

سیستم های اطلاعات چابک مفهوم سازی ساخت و مدیریت

این کتاب، تحقیقات و تفکر پیشرو در مورد سیستم های اطلاعاتی چابک را ارائه می دهد. مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی چابک در۳ سال…

رایگان!