بوت کمپ چیست؟

بوت کمپ، به یک دوره آموزشی یا تمرینی فشرده گفته می شود که به صورت متمرکز بر روی آموزش مهارت‌ها یا دانش خاصی تمرکز دارد.

بوت کمپ PMP چیست؟

بوت کمپ PMP، دوره‌ آموزشی فشرده ای است که بصورت کوتاه و در دو هفته مفاهیم و مهارت‌های لازم برای اخذ مدرک PMP را به همراه بررسی تست های استاندارد و به روز، آموزش می‌دهد.

این دوره برای آموزش و آماده‌سازی شرکت‌کنندگان برای اخذ گواهینامه مدیریت پروژه (PMP) طراحی شده و بطور فشرده به مباحث آزمون PMP به همراه تست زنی و بررسی اشکالات می‌پردازد.

بوت کمپ PMP برگزار می شود؟

به دلیل محدودیت زمانی علاقمندان اخذ مدرک PMP و به روز شدن سوالات آزمون PMP ، بوت کمپ به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان کوتاهی به طور یکپارچه مفاهیم و مهارت‌های لازم تست زنی را فرا بگیرند. همچنین در بوت کمپ PMP، با تسریع فرآیند یادگیری، امکان ارائه محتوای یادگیری در یک زمان محدود و به شکل فشرده، برای علاقمندان فراهم می گردد.

همچنین از تجربه‌های عملی شرکت کنندگان سال ۲۰۲۴ آزمون PMP، مطالب تخصصی، و ارائه مطالب به روز به منظور تسلط سریع شرکت‌کنندگان بر مهارت‌های تست زنی PMP استفاده می شود.

مهم ترین تغییر سوالات آزمون PMP چیست؟

 • اکثر سوالات آزموت شرایط محور شده است.
 • بسیاری از سوالات از حوزه های چابک و هیبریدی است.
 • سوالات چند گزینه ای و تطبیقی در کنار سوالات تستی وجود دارد.

مدرسین بوت کمپ PMP چه کسانی هستند؟

دکتر محمد احمدزاده (اولین ایرانی دارنده مدرک متخصص حرفه ای چابک با بیش از ۲۵ سال تجربه به همراه منتورهای باتجربه که در سال ۲۰۲۴ مدرک PMP خود را اخذ نموده اند، مدرسین این بوت کمپ هستند و به شرکت‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که از بهترین‌ تجربیات خود برای قبولی شرکت کنندگان استفاده می کند.

علاوه بر دکتر احمدزاده، آقای مهندس هدایت الله خسروی نیز که در سال ۲۰۲۴ مدرک PMP خود را دریافت کرده اند، در این بوت کمپ حضور دارند و در تدریس و کوچینگ فردی شرکت کنندگان، به دکتر احمدزاده کمک می نمایند.

مشخصات دوره

مدت بوت کمپ PMP چقدر است؟

۳۲ ساعت مدت بوت کمپ است که در دو  هفته متوالی (پنج شنبه – جمعه) از ۸:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰ بصورت آنلاین برگزار می شود. یک ساعت یعنی از ساعت ۱۲ الی ۱۳ برای استراحت و ناهار در نظر گرفته شده است.

 

روش اجرای بوت کمپ PMP چطور است؟

در بوت کمپ PMP، ابتدا نکات کلیدی وظایف حوزه های سه گانه افراد-فرایندها و محیط کسب و کار آموزش داده می شود و سپس بلافاصاله تست های مربوط به وظایف آن حوزه برگزار می شود و نکات کاربردی و دلایل Tricky بودن و اشتباهات شرکت کنندگان با شرکت کنندگان مرور می شود.

 

چند تست در بوت کمپ PMP بررسی می شود؟

۱۸۰ تست به روز از سال  ۲۰۲۴

سرفصل ها

  Domain I  : People (42%)

Task 1: Manage conflict
 • Interpret the source and stage of the conflict
 • Analyze the context for the conflict
 • Evaluate/recommend/reconcile the appropriate conflict resolution solution
Task 2 : Lead a team
 • Set a clear vision and mission
 • Support diversity and inclusion (e.g., behavior types, thought process)
 • Value servant leadership (e.g., relate the tenets of servant leadership to the team)
 • Determine an appropriate leadership style (e.g., directive, collaborative)
 • Inspire, motivate, and influence team members/stakeholders (e.g., team contract, social contract, reward system)
 • Analyze team members and stakeholders’ influence
 • Distinguish various options to lead various team members and stakeholders
Task 3 : Support team performance
 • Appraise team member performance against key performance indicators
 • Support and recognize team member growth and development
 • Determine appropriate feedback approach
 • Verify performance improvements
Task 4 : Empower team members and stakeholders
 • Organize around team strengths
 • Support team task accountability
 • Evaluate demonstration of task accountability
 • Determine and bestow level(s) of decision-making authority
Task 5 : Ensure team members/stakeholders are adequately trained
 • Determine required competencies and elements of training
 • Determine training options based on training needs
 • Allocate resources for training
 • Measure training outcomes
Task 6 : Build a team
 • Appraise stakeholder skills
 • Deduce project resource requirements
 • Continuously assess and refresh team skills to meet project needs
 • Maintain team and knowledge transfer
Task 7 : Address and remove impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Determine critical impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Prioritize critical impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Use network to implement solutions to remove impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Re-assess continually to ensure impediments, obstacles, and blockers for the team are being addressed
Task 8 : Negotiate project agreements
 • Analyze the bounds of the negotiations for agreement
 • Assess priorities and determine ultimate objective(s)
 • Verify objective(s) of the project agreement is met
 • Participate in agreement negotiations
 • Determine a negotiation strategy
Task 9 : Collaborate with stakeholders
 • Evaluate engagement needs for stakeholders
 • Optimize alignment between stakeholder needs, expectations, and project objectives
 • Build trust and influence stakeholders to accomplish project objectives
Task 10 : Build shared understanding
 • Break down situation to identify the root cause of a misunderstanding
 • Survey all necessary parties to reach consensus
 • Support outcome of parties’ agreement
 • Investigate potential misunderstandings
Task 11 : Engage and support virtual teams
 • Examine virtual team member needs (e.g., environment, geography, culture, global, etc.)
 • Investigate alternatives (e.g., communication tools, colocation) for virtual team member engagement
 • Implement options for virtual team member engagement
 • Continually evaluate effectiveness of virtual team member engagement
Task 12 : Define team ground rules
 • Communicate organizational principles with team and external stakeholdersEstablish an environment that fosters adherence to the ground rules
 • Manage and rectify ground rule violations
Task 13 : Mentor relevant stakeholders
 • Allocate the time to mentoring
 • Recognize and act on mentoring opportunities
Task 14 : Promote team performance through the application of emotional intelligence
 • Assess behavior through the use of personality indicators
 • Analyze personality indicators and adjust to the emotional needs of key project stakeholders

  Domain II : Process(50%)

Task 1 : Execute project with the urgency required to deliver business value
 • Assess opportunities to deliver value incrementally
 • Examine the business value throughout the project
 • Support the team to subdivide project tasks as necessary to find the minimum viable product
Task 2 : Manage communications
 • Analyze communication needs of all stakeholders
 • Determine communication methods, channels, frequency, and level of detail for all stakeholders
 • Communicate project information and updates effectively
 • Confirm communication is understood and feedback is received
Task 3 : Assess and manage risks
 • Determine risk management options
 • Iteratively assess and prioritize risks
Task 4 : Engage stakeholders
 • Analyze stakeholders (e.g., power interest grid, influence, impact)
 • Categorize stakeholders
 • Engage stakeholders by category
 • Develop, execute, and validate a strategy for stakeholder engagement
Task 5 : Plan and manage budget and resources
 • Estimate budgetary needs based on the scope of the project and lessons learned from past projects
 • Anticipate future budget challenges
 • Monitor budget variations and work with governance process to adjust as necessary
 • Plan and manage resources
Task 6 : Plan and manage schedule
 • Estimate project tasks (milestones, dependencies, story points)
 • Utilize benchmarks and historical data
 • Prepare schedule based on methodology
 • Measure ongoing progress based on methodology
 • Modify schedule, as needed, based on methodology
 • Coordinate with other projects and other operations
Task 7 : Plan and manage quality of products/deliverables
 • Determine quality standard required for project deliverables
 • Recommend options for improvement based on quality gaps
 • Continually survey project deliverable quality
Task 8 : Plan and manage scope
 • Determine and prioritize requirements
 • Break down scope (e.g., WBS, backlog)
 • Monitor and validate scope
Task 9 : Integrate project planning activities
 • Consolidate the project/phase plans
 • Assess consolidated project plans for dependencies, gaps, and continued business value
 • Analyze the data collected
 • Collect and analyze data to make informed project decisions
 • Determine critical information requirements
Task 10 : Manage project changes
 • Anticipate and embrace the need for change (e.g., follow change management practices)
 • Determine strategy to handle change
 • Execute change management strategy according to the methodology
 • Determine a change response to move the project forward
Task 11 : Plan and manage procurement
 • Define resource requirements and needs
 • Communicate resource requirements
 • Manage suppliers/contracts
 • Plan and manage procurement strategy
 • Develop a delivery solution
Task 12 : Manage project artifacts
 • Determine the requirements (what, when, where, who, etc.) for managing the project artifacts
 • Validate that the project information is kept up to date (i.e., version  control) and accessible to all stakeholders
 • Continually assess the effectiveness of the management of the project artifacts
Task 13 : Determine appropriate project methodology/methods and practices
 • Assess project needs, complexity, and magnitude
 • Recommend project execution strategy (e.g., contracting, finance)
 • Recommend a project methodology/approach (i.e., predictive, agile, hybrid)
 • Use iterative, incremental practices throughout the project life cycle (e.g., lessons learned, stakeholder engagement, risk)
Task 14 : Establish project governance structure
 • Determine appropriate governance for a project (e.g., replicate organizational governance)
 • Define escalation paths and thresholds
Task 15 : Manage project issues
 • Recognize when a risk becomes an issue
 • Attack the issue with the optimal action to achieve project success
 • Collaborate with relevant stakeholders on the approach to resolve the issues
Task 16 : Ensure knowledge transfer for project continuity
 • Discuss project responsibilities within team
 • Outline expectations for working environment
 • Confirm approach for knowledge transfers
Task 17 : Plan and manage project/phase closure or transitions
 • Determine criteria to successfully close the project or phase
 • Validate readiness for transition (e.g., to operations team or next phase)
 • Conclude activities to close out project or phase (e.g., final lessons learned, retrospective, procurement, financials, resources)

  Domain III : Business Environment (8%)

Task 1 : Plan and manage project compliance
 • Confirm project compliance requirements (e.g., security, health and safety, regulatory compliance)
 • Classify compliance categories
 • Determine potential threats to compliance
 • Use methods to support compliance
 • Analyze the consequences of noncompliance
 • Determine necessary approach and action to address compliance needs (e.g., risk, legal)
 • Measure the extent to which the project is in compliance
Task 2 : Evaluate and deliver project benefits and value
 • Investigate that benefits are identified
 • Document agreement on ownership for ongoing benefit realization
 • Verify measurement system is in place to track benefits
 • Evaluate delivery options to demonstrate value
 • Appraise stakeholders of value gain progress
Task 3 : Evaluate and address external business environment changes for impact on scope
 • Survey changes to external business environment (e.g., regulations, technology, geopolitical, market)
 • Assess and prioritize impact on project scope/backlog based on changes in external business environment
 • Recommend options for scope/backlog changes (e.g., schedule, cost changes)
 • Continually review external business environment for impacts on project scope/backlog
Task 4 : Support organizational change
 • Assess organizational culture
 • Evaluate impact of organizational change to project and determine required actions
 • Evaluate impact of the project to the organization and determine required actions

سایر خدمات

صفر تا ۱۰۰ مراحل ثبت نام در ازمون PMP شامل:

شرط حضور شرکت کنندگان

بوت کمپ PMP مناسب چه افرادی است؟

سوالات متداول

آیا ویدوی دوره ضبط می شود؟
 • بله و تا یک ماه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

 • برای تست ها بصورت آنلاین تا یک ماه پس از اتمام دوره امکان تست زنی وجود دارد.

منابع دوره چیست؟
 • فایل رنگی جزوه دوره
 • فایل مراجع دوره از جمله:‌ کتاب PMI Agile Practice Guide – PMI 1st Edition
 • مقالات (120 مقاله) و ویدیوهای آموزشی (100 ویدئو) در وب سایت دکتر محمد احمدزاده به آدرس های:
  mohammad-ahmadzadeh.com
  ahmadzadeh.academy
 • ویدئوهای آموزشی (237 ویدیو – 67,000 بازدید) در کانال آپارات دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  aparat.com/dr_m_ahmadzadeh
 • ویدئوهای آموزشی (181 ویدیو – 24,000 بازدید) در کانال یوتیوب دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  youtube.com/channel/UCxecNEolyzdN9be-7qcHl2Q
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات اینستاگرام (516 پست – 6,095 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  instagram.com/dr_m_ahmadzadeh
  instagram.com/Ahmadzadeh_Academy
 • مقالات و ویدیوهای آموزشی در صفحات لینکدین (27,356 دنبال کننده) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  linkedin.com/in/mohammad-ahmadzadeh
  linkedin.com/company/ahmadzadeh-academy
 • مقالات در ویرگول (56 مقاله و جزو ۵٪ نویسندگان برتر این سایت) دکتر محمد احمدزاده و انتشارات آکادمی احمدزاده به آدرس:
  virgool.io/@dr_m_ahmadzadeh
  virgool.io/AAcademy
 • مقالات در سایت دنیای اقتصاد (۸ مقاله) دکتر محمد احمدزاده به آدرس:
  donya-e-eqtesad.com
 • تجربه آموزشی 24 ساله مدرس دوره در آموزش، مشاوره و پیاده سازی روش چابک در سازمان های مختلف
 • تجربه اجرائی 24 ساله مدرس در اجرای پروژه ها به روش های مختلف چابک
 • آزمون های دوره
 • دستورالعمل ها و روش های اختصاصی مدرس
پشتیبانی دوره به چه صورت است؟
 • پشتیبانی دوره، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰ توسط آکادمی احمدزاده صورت می گیرد.

 • شما می توانید با آیدی تلگرامی academy_admin، ایمیل آکادمی ahmadzadeh.academy@gmail.com و یا با شماره‌های  09030006799  و 09185458348 با ما در ارتباط باشید.

 • در طول دوره، گروه واتساپی یا تلگرامی برای پرسش و پاسخ موضوعات دوره و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات تشکیل می‌شود.

از چه کسی یاد میگیری؟

دکتر احمدزاده
دکتر محمد احمدزاده

مشاور کسب و کار

دکتر احمدزاده (اولین ایرانی دارنده مدرک متخصص حرفه ای چابک با بیش از ۲۵ سال تجربه مدرس این بوت کمپ است و به شرکت‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که از بهترین‌ تجربیات خود برای قبولی شرکت کنندگان استفاده می کند. در کنار ایشان هم تیمی هایی که به تازگی مدرک PMP خود را با دکتر احمدزاده در سال ۲۰۲۴ اخذ کرده اند، حضور دارند.

منتورهای دوره

دوستان زیر منتور دوره هستند و در طول دوره به سوالات شما پاسخ میدن و همراهتون هستند.

هدایت الله خسروی
منتور

همین الان ثبت نام کن

5,900,000 تومان
نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟

شما این فرصت را دارید، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی آکادمی احمدزاده استفاده کنید.

نمونه مدرک آکادمی و مدرک بین المللی موسسه MPT اتریش:
Cerificates-Sample
بوت کمپ آزمون PMP
به جمع متخصصین PMP بپیوندید ...
تمایز دوره‌های آکادمی احمدزاده با سایر موسسات:
تمرکز آکادمی احمدزاده، به آموزش، مشاوره، پیاده سازی و اجرای استانداردهای مدیریت پروژه، مدیریت چابک و تحلیل کسب و کار، می باشد. شعار اصلی آکادمی “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”، می باشد و تلاش ما بر این بوده تا این شعار را در عمل نیز اثبات نمائیم. مهم ترین تمایز های دوره های آکادمی احمدزاده به اختصار عبارت است از:
 
تجربه‌ای که مشتری کسب میکند

تجربه ای که مشتری کسب می کند:

 • اشتراک تجربیات ۲۵ ساله مدرس دوره (دکتر محمد احمدزاده) و تیم ایشان که در هیچ کتابی نوشته نشده است.
 • تفکیک دوره به دو بخش آموزش و کارگاه برای درک بهتر مطالب
 • آموزش جامع بر أساس استانداردهای روز دنیا
 • متناسب سازی مثالها و کارگاه های دوره با توجه به شرایط ایران
 • آموزش و اجرای ۰ تا ۱۰۰ موضوعات آموزش داده شده
 • آموزش عمیق و پر مثال دوره
 • تجربه کار تیمی در کارگاه های دوره
 • استفاده از منابع معتبر بین المللی
 • تمرین ها و مثال های متعدد
 • مطالعات موردی
 • ترکیبی بودن آموزش (اسلاید-ویدئو-کارگاه-مقاله-نمونه های واقعی، فلش کارت-و ….)
 • منابع تکمیلی
 • جزوات حرفه ای
 • مجازی بودن دوره
 • تخفیف های متنوع
 • زمان مناسب دوره (بعدازظهرها یا پنج شنبه ها و جمعه ها)
 • دسترسی به ویدئوهای دوره
 • همراهی در فواصل بین جلسات
 • دوره ها و وبینارهای رایگان
 • آموزش‌های تکمیلی (رفع اشکال ماهانه، پرسش و پاسخ و …)
خدمات اخذ مدارک بین المللی

خدمات اخذ مدارک بین المللی:

 • مشاوره تخصصی پیش -حین و پس از آزمون
 • پیش نیاز اخذ مدارک بین المللی
 • ارائه مدارک بین المللی و معتبر
 • آزمون های ماک تست آنلاین
 • شبیه سازی کامل آزمون های واقعی
 • تحلیل سوالات آزمون براساس (نوع سوال-درجه سختی- زمان پاسخ دهی استاندارد-فرایند مرتبط و …)
 • تحلیل سوالات شرایط محور آزمون های بین المللی (بیش از ۷۰٪ سوالات آزمون های بین المللی، شرایط محور هستند)
 • خدمات تهیه رزومه و ثبت نام و اخذ Eligibility ID آزمون
 • ثبت رزومه انگلیسی در سایت آزمون
 • تمدید مدارک بین المللی
 • پاس کردن مراحل Audit (در صورت Audit شدن)
 • پرداخت هزینه های دلاری آزمون
 • اخذ PDU: Professional Development Unit تا ۳ سال پس از آزمون
خدمات استخدام بعد از دوره

خدمات استخدام بعد از دوره:

 • تسهیل گری در استخدام افراد
 • پیشنهاد کاری به نفرات برتر جهت همکاری در پروژه های مشاوره آکادمی
 • پاسخگویی ۲۴ ساعته تیم پشتیبان چابک (آموزش-آزمون-استخدام و …)
 • آموزش زبان (برای استخدام- اخذ مدارک بین المللی و …)
 • ارائه فرم های عملیاتی
 • به اشتراک گذاری درس آموخته های موفقیت و شکست
سایر خدمات

سایر خدمات:

 • شما پیشنهاد دهید.
 • شما از ما بخواهید.
تصاویری از دوره‌های برگزار شده آکادمی:
برخی از شرکت هایی که با آکادمی همکاری داشته‌اند:
دوره های مرتبط:

قوانین ثبت دیدگاه

اولین نفری باشید که نظر می دهید “بوت کمپ نکته و تست آزمون PMP 2024”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *