کتاب درون اپل (درون اپل چه میگذرد)

درون اپل سیستم‌های مخفی، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های رهبری را نشان می‌دهد که به استیو جابز و شرکتش اجازه می‌داد تا…

رایگان!

جزوه حرفه ای استاد اسکرام

ویژگی های کلیدی این کتاب: چک لیست ها، پرسش ها و تمرین هایی که باعث می شود شما مانند یک…

رایگان!

راهنمای چهارچوب اسکرام (موسسه scrum.org – سال 2017)

اسکرام، پرکاربردترین چارچوب چابک است که در صنایع و سازمان های مختلف بکارگرفته می شود و بدلیل این استفاده گسترده،…

رایگان!

کتاب راهنمای عملی چابک (موسسه PMI – سال 2017)

راهنمای تمرین چابک – نسخه اول به عنوان منبعی برای درک، ارزیابی و استفاده از رویکردهای چابک و ترکیبی توسعه…

رایگان!

کتاب چابک و تجزیه و تحلیل کسب و کار

اتخاذ رویکرد چابک می تواند شیوه کار تحلیلگران کسب و کار را متحول کند. از مزایای دیگر چابکی در کسب و کار،…

رایگان!