کتاب استاندارد مدیریت ارزش کسب شده (موسسه PMI – سال 2020)

مدیریت ارزش کسب شده (EVM) توسط بسیاری به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای سنجش عملکرد و بازخورد برای مدیریت پروژه…

رایگان!

مدیریت پروژه چابک و ناب سال ۲۰۲۰

این کتاب : نحوه اعمال اصول ناب را در مدیریت پروژه نشان می دهد (Lean PM). کاربرد معیارهای شش سیگما…

رایگان!

مدیریت پروژه برای تمرین

با ارائه روش ساده با رویکرد کاربردی، مدیریت پروژه در عمل، ویرایش حاضر این کتاب بر اصول اساسی مدیریت پروژه تمرکز دارد.…

رایگان!

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7

PMBOK 7  راهنما و  منبعی اصلی برای علاقمندان و متخصصان مدیریت پروژه است. حرفه مدیریت پروژه به دلیل ظهور فناوری‌های…

رایگان!

کتاب راهنمای مدیر پروژه برای تسلط بر چابک

کتاب‌های زیادی در مورد Agile و کتاب‌های زیادی در مورد مدیریت پروژه سنتی وجود دارد، اما ویژگی منحصر به فرد…

رایگان!

کتاب استاندارد عملی ساختار شکست کار

ساختار شکست کار (WBS) به عنوان یک راهنما برای تعریف شکست کار در ارتباط با اهداف یک پروژه خاص عمل…

رایگان!

کتاب درس های بزرگ در مدیریت پروژه

از پروژه های دیگر بیاموزید تا از دام های پروژه های خود جلوگیری کنید! پروژه ها با نرخ هشداردهنده ای شکست…

رایگان!