خرید افست کتاب آمادگی آزمون ACP

این کتاب برای آن دسته از افرادی که با کتاب PMP ریتا آشنایی دارند، همراهی جدید با همان سبک و…

1,000,000 تومان

خرید افست کتاب راهنمای مدیریت چابک

این کتاب (Agile Practice Guide) برای آن دسته از افرادی که با استاندارد PMBOK آشنایی دارند یا در حال گذراندن…

1,000,000 تومان

سیستم های اطلاعات چابک مفهوم سازی ساخت و مدیریت

این کتاب، تحقیقات و تفکر پیشرو در مورد سیستم های اطلاعاتی چابک را ارائه می دهد. مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی چابک در۳ سال…

رایگان!

کتاب راهنمای جامع دانش مدیریت محصول و بازاریابی

بسیاری از صداهای پیشرو در حرفه مدیریت محصول برای توسعه راهنمای مدیریت محصول و مجموعه دانش بازاریابی، از نزدیک با مدیران محصول همکاری…

رایگان!

کتاب Scrum for Dummies

برای جلوگیری از اتلاف وقت و پول، یک شکل مدیریتی چابک را تمرین کنید! Scrum For Dummies یک راهنمای آسان برای مدیریت انتقال…

رایگان!