کتاب استاندارد مدیریت ارزش کسب شده (موسسه PMI – سال 2020)

مدیریت ارزش کسب شده (EVM) توسط بسیاری به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای سنجش عملکرد و بازخورد برای مدیریت پروژه…

رایگان!

کتاب استاندارد عملی ساختار شکست کار

ساختار شکست کار (WBS) به عنوان یک راهنما برای تعریف شکست کار در ارتباط با اهداف یک پروژه خاص عمل…

رایگان!

کتاب استاندارد عملی زمانبندی – ویرایش سوم (موسسه PMI – سال 2019)

استاندارد تمرین برای زمان‌بندی – نسخه سوم جدیدترین تفکر را در مورد شیوه‌های خوب و پذیرفته‌شده در زمینه زمان‌بندی برای…

رایگان!

راهنمای شروع مدیریت پروژه برای مدیران غیر پروژه

نویسنده جک فرارو به عنوان مشاور و مدرس با تجربه مدیریت پروژه برای انجمن مدیریت آمریکا، سال‌ها تجربه کسب کرده…

رایگان!

کتاب درس های بزرگ در مدیریت پروژه

از پروژه های دیگر بیاموزید تا از دام های پروژه های خود جلوگیری کنید! پروژه ها با نرخ هشداردهنده ای شکست…

رایگان!