خرید افست کتاب مدیریت پروژه PMBOK 7

یک راهنما برای مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK® Guide) انتشارات شاخص PMI است و منبع اساسی برای مدیریت موثر پروژه…

1,000,000 تومان

مدیریت پروژه چابک و ناب سال ۲۰۲۰

این کتاب : نحوه اعمال اصول ناب را در مدیریت پروژه نشان می دهد (Lean PM). کاربرد معیارهای شش سیگما…

رایگان!

مدیریت پروژه برای تمرین

با ارائه روش ساده با رویکرد کاربردی، مدیریت پروژه در عمل، ویرایش حاضر این کتاب بر اصول اساسی مدیریت پروژه تمرکز دارد.…

رایگان!

کتاب فرم های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK-V6

این همراه ارزشمند موسسه مدیریت پروژه (PMI)، راهنمای مجموعه دانش مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK) مجموعه ای جامع و کاربردی از…

رایگان!

کتاب راهنمای مدیر پروژه برای تسلط بر چابک

کتاب‌های زیادی در مورد Agile و کتاب‌های زیادی در مورد مدیریت پروژه سنتی وجود دارد، اما ویژگی منحصر به فرد…

رایگان!

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7

PMBOK 7  راهنما و  منبعی اصلی برای علاقمندان و متخصصان مدیریت پروژه است. حرفه مدیریت پروژه به دلیل ظهور فناوری‌های…

رایگان!