وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022)
100%
تخفیف

وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022)

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!

ویژگی ها اهداف سرفصل‌ها مخاطبین وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022) با تدریس دکتر محمد احمدزاده مدت…

200000 – رایگان!
وبینار فرصت ها و چالش های دواپس (DevOps)
100%
تخفیف

وبینار فرصت ها و چالش های دواپس (DevOps)

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!

وبینار فرصت ها و چالش های دواپس (DevOps) با تدریس دکتر محمد احمدزاده مدت دوره 2 ساعت شروع دوره پس…

200000 – رایگان!
متدولوژی-چابک-با-رویکرد-PMBOK-V6
100%
تخفیف

آموزش متدولوژی چابک با رویکرد PMBOK 2017

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!

آموزش متدولوژی چابک با رویکرد PMBOK 2017 با تدریس دکتر محمد احمدزاده مدت دوره 2 ساعت شروع دوره پس از…

200000 – رایگان!
آموزش ورود به دنیای مدیریت پروژه با طعم PMBOK 7
100%
تخفیف

آموزش ورود به دنیای مدیریت پروژه با طعم PMBOK 7

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!

اهداف سرفصل‌ها مخاطبین آموزش ورود به دنیای مدیریت پروژه با طعم PMBOK 7 با تدریس دکتر محمد احمدزاده مدت دوره…

200000 – رایگان!
آموزش مدیریت پروژه نوین PMBOK 7
100%
تخفیف

آموزش مدیریت پروژه نوین PMBOK 7

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!

اهداف سرفصل‌ها مخاطبین آموزش مدیریت پروژه نوین PMBOK 7 با تدریس دکتر محمد احمدزاده مدت دوره 2 ساعت شروع دوره…

200000 – رایگان!
چالش-های-پیاده-سازی-مدیریت-پروژه-PMBOK7
100%
تخفیف

چالش های پیاده سازی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 7 در ایران

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!

فهرست ابزارها و تکنیک‌های مختلف مدیریت پروژه نیز در بخش جدیدی به نام “مدل‌ها، روش‌ها و آرتیفکت‌ها ارائه شده است.
خروجی نهائی PMBOK ۷، یک راهنمای مدرن است که اعضای تیم پروژه را قادر می‌سازد تا در ارائه نتایج ماندگار پروژه، پیشرو، نوآور و خلاق باشند

200000 – رایگان!