مدیریت استراتژی چابک در عصر دیجیتال سال ۲۰۱۹

در دنیای تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، مشکل برنامه ریزی استراتژیک این است که اگر برنامه خود را تا…

رایگان!

خرید افست کتاب آمادگی آزمون ACP

این کتاب برای آن دسته از افرادی که با کتاب PMP ریتا آشنایی دارند، همراهی جدید با همان سبک و…

1,000,000 تومان

خرید افست کتاب راهنمای مدیریت چابک

این کتاب (Agile Practice Guide) برای آن دسته از افرادی که با استاندارد PMBOK آشنایی دارند یا در حال گذراندن…

1,000,000 تومان