دانلود کتاب راهنمای تحلیل کسب وکار بر اساس استاندارد BABOK-V3

دوره مرتبط با این حوزه شامل دوره babok میباشد.

رایگان!

کتاب چابک و تجزیه و تحلیل کسب و کار

اتخاذ رویکرد چابک می تواند شیوه کار تحلیلگران کسب و کار را متحول کند. از مزایای دیگر چابکی در کسب و کار،…

رایگان!

دانلود کتاب مدیریت استراتژی چابک

ابتکارات استراتژیک شما به دلیل ماهیت در حال تحول بازارها، فناوری، قوانین و دولت همواره مورد انتقاد قرار می گیرد.…

رایگان!