نقشه راه ها

در صورت خرید دوره ها بصورت یکجا بر اساس نقشه راه ها، تخفیف 30 درصدی برای همه دوره های آن نقشه راه دریافت خواهید کرد.

برای دریافت این تخفیف با شماره پشتیبانی 09185458348 تماس بگیرید.

1. نقشه راه مدیریت پروژه

نقشه راه توسعه فردی و شغلی در حوزه مدیریت پروژه

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK6

  دوره مدیریت پروژه PMBOK 6

   

 • متدولوژی چابک با رویکرد PMBOK 6

  متدولوژی-چابک-با-رویکرد-PMBOK-V6

   

 • وبینار ورود به دنیای مدیریت پروژه با طعم PMBOK 7

  آشنایی با PMBOK 7

   

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7

  دوره مدیریت پروژه pmbok 7

   

نقشه راه اخذ مدرک بین‌المللی متخصص حرفه‌ای مدیریت پروژه (PMP)

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK6

  دوره مدیریت پروژه PMBOK 6

   

 • دوره و کارگاه مدیریت پروژه چابک 2022

  دوره مدیریت چابک

   

 • نکته و تست آزمون PMP

  آمادگی-آزمون-PMP

نقشه راه پیاده سازی مدیریت پروژه در سازمان

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK6

  دوره مدیریت پروژه PMBOK 6

   

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7

  دوره مدیریت پروژه pmbok 7

   

 • چالش های پیاده سازی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 7 در ایران

  چالش های پیاده سازی مدیریت پروژه بر اساس PMBOK7 در ایران

نقشه راه به قصد مهاجرت در حوزه مدیریت پروژه

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK6

  دوره مدیریت پروژه PMBOK 6

   

 • دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK7

  دوره مدیریت پروژه pmbok 7

   

2. نقشه راه مدیریت چابک

نقشه راه توسعه فردی و شغلی در حوزه مدیریت چابک

 •  

  توسعه فردی چابک در ٢٠٢١

  توسعه فردی چابک

   

 • وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022)

  وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022)

   

 • دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile 2022)

  دوره مدیریت چابک

   

 • آموزش ترلو

  آموزش ترلو

   

 • آشنایی با روش چابک مهندسی شده یا منظم (DA: Disciplined Agile)

  مدیریت چابک منظم

   

 • دوره مدیریت چابک مهندسی شده یا چابک منظم (DA)

  دوره مدیریت چابک مهندسی شده

   

 • دوره ITIL 4

  دوره ITIL 4

   

نقشه راه اخذ مدرک بین‌المللی متخصص حرفه‌ای مدیریت چابک(ACP)

 • دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile 2022)

  دوره مدیریت چابک

   

 • دوره پیشرفته مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP

  دوره پیشرفته مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP

   

 • آمادگی آزمون ACP

  آمادگی-آزمون-ACP

نقشه راه پیاده سازی مدیریت چابک در سازمان

 • وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022)

  وبینار چرایی، چگونگی و چیستی مدیریت چابک (Agile 2022)

   

 • دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile 2022)

  دوره مدیریت چابک

   

 • دوره مدیریت چابک مهندسی شده یا چابک منظم (DA)

  دوره مدیریت چابک مهندسی شده

   

 • دوره پیشرفته مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP

  دوره پیشرفته مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP

   

 • دوره اسکرام (SCRUM)

  مدیریت چابک اسکرام

   

 • دوره کانبان (Kanban)

   

 • دوره اسکرام بان (Scrumban)

  اسکرام بان

   

 • ناب و مدیریت پروژه ناب (Lean)

  مدیریت چابک و ناب

   

 • آموزش ترلو

  آموزش ترلو

   

 • دوره ITIL 4

  دوره ITIL 4

   

نقشه راه به قصد مهاجرت در حوزه مدیریت چابک

 • دوره و کارگاه مدیریت چابک (Agile 2022)

  دوره مدیریت چابک

   

 • دوره پیشرفته مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP

  دوره پیشرفته مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP

   

 • دوره ITIL 4

  دوره ITIL 4

   

3. نقشه راه تحلیل کسب و کار

نقشه راه توسعه فردی و شغلی در حوزه تحلیل کسب و کار

 • دوره و کارگاه تحلیل کسب و کار BABOK

  دوره-و-کارگاه-تحلیل-کسب-و-کار-BABOK

   

 • دوره مدل کسب و کار

  0 تا 100 مدل کسب و کار

   

 • دوره کاربردی تحلیل علل ریشه ای (Root Cause Analysis)

   

 • وبینار آشنایی با تحلیل هوشمندانه و داده محور کسب و کار

  تحلیل کسب و کار هوشمندانه کسب و کار

   

 • سیستم سازی دیجیتال و تحول دیجیتال

  سیستم_سازی_دیجیتال_و_تحول_دیجیتال

   

نقشه راه اخذ مدرک بین‌المللی متخصص حرفه‌ای تحلیل کسب و کار(CBAP)

 • دوره و کارگاه تحلیل کسب و کار BABOK

  دوره-و-کارگاه-تحلیل-کسب-و-کار-BABOK

   

 • آمادگی آزمون CPAP

  آمــــادگی-آزمــــون-CAPM

نقشه راه پیاده سازی مدیریت چابک در سازمان

 • دوره و کارگاه تحلیل کسب و کار BABOK

  دوره-و-کارگاه-تحلیل-کسب-و-کار-BABOK

   

 • دوره و کارگاه تحلیل کسب و کار BABOK

  دوره-و-کارگاه-تحلیل-کسب-و-کار-BABOK

   

 • دوره مدل کسب و کار

  0 تا 100 مدل کسب و کار

   

 • دوره کاربردی تحلیل علل ریشه ای (Root Cause Analysis)

   

 • سیستم سازی دیجیتال و تحول دیجیتال

  سیستم_سازی_دیجیتال_و_تحول_دیجیتال

   

نقشه راه به قصد مهاجرت در حوزه مدیریت کسب و کار

 • دوره و کارگاه تحلیل کسب و کار BABOK

  دوره-و-کارگاه-تحلیل-کسب-و-کار-BABOK

   

 • دوره مدل کسب و کار

  0 تا 100 مدل کسب و کار

   

 • دوره کاربردی تحلیل علل ریشه ای (Root Cause Analysis)