تخفیف ها

تخفیف دوره های آکادمی احمدزاده

با ثبت نام در دوره مدیریت پروژه چابک و آمادگی آزمون ACP، برای ثبت نام در دوره مدیریت پروژه چابک منظم یا مهندسی شده DA ، تخفیف دریافت کنید.

مشاوره ثبت‌نام و اطلاع از شرایط اقساط  09030006799